Servicepunt Interactie met de samenleving

Het servicepunt is een knooppunt voor initiatieven en afdelingen om hun hulpvraag te stellen om activiteiten op het gebied van interactie met de samenleving op te zetten. We verbinden initiatieven met elkaar, bundelen en delen ervaringen en kennis van ons allemaal en kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het idee.

fruitteler-110

Het servicepunt is een knooppunt voor initiatieven en afdelingen om hun hulpvraag te stellen om activiteiten op het gebied van interactie met de samenleving op te zetten. We verbinden initiatieven met elkaar, bundelen en delen ervaringen en kennis van ons allemaal en kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het idee.

 

Wie voor wie is het servicepunt? 

Heb je een plan of idee om interactie tussen boeren, tuinders en de samenleving te organiseren? Afdeling van LTO Noord of niet? Het maakt niet uit, wij helpen je hier graag bij! Laat het ons weten via onderstaand contactformulier. Vragen? Onderaan de pagina vind je de veelgestelde vragen, maar neem ook gerust contact met ons op via servicepunt@ltnoord.nl. 

 

Waarom dit servicepunt?

Als LTO Noord voeden we de trots van de sector. We vinden het allemaal belangrijk dat de sector verbonden blijft met de samenleving voor een breed draagvlak. Dat de samenleving de sector kent en waardeert. Alleen met échte interactie tussen boeren, tuinders en de samenleving kunnen we (schijnbare) tegenstelling overwinnen en verbinden.

Om dat voor ons allemaal te bereiken werkt LTO Noord met een programmatische aanpak aan interactie met de samenleving. Eén van de activiteiten binnen dit programma is het ondersteunen van boeren en tuinders die allemaal zelf interactie opzoeken met de samenleving. Dat willen we doen door goede ideeën te ondersteunen van initiatieven gericht op de interactie met de maatschappij en afdelingen van LTO Noord door middel van een servicepunt.

Om ons heen zien we diverse initiatieven en afdelingen die regelmatig met creatieve ideeën de samenleving willen bereiken. Soms lopen goede ideeën vast door gebrek aan slagkracht, ervaring of geld. LTO Noord wil helpen om de impact van initiatieven en afdelingen te versterken. Dat draagt bij aan het imago van de sector. Het imago van ons allemaal. Vul hieronder het aanvraagformulier in. Op dit moment is het nog niet mogelijk een bestand te uploaden in het aanvraagformulier. Wil je dit wel? Mail dan het bestand naar servicepunt@ltonoord.nl onder vermelding van de activiteit. 👇🏼

Dit formulier vraagt om jouw naam en e-mail adres zodat wij met je kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met gegevens omgaan.

Aanvraagformulier servicepunt Interactie met de samenleving

Hulpvragen om de omschrijving duidelijk en volledig te maken: wat is de aanleiding om deze activiteit te organiseren? Is de activiteit eenmalig of wordt de activiteit herhaald? Wat is het doel van de activiteit? Wat is er te zien / te doen en voor wie? Is de activiteit plaatsgebonden? Zo ja, waar? Is de activiteit tijdsgebonden? Zo ja, welke periode, dag, tijd? Wat maakt deze activiteit uniek / noodzakelijk / effectief?

Servicepunt: Interactie met de samenleving

Groepen van boeren en tuinders, afdelingen en initiatieven kunnen door middel van een aanvraagformulier hun hulpvraag kenbaar maken bij LTO Noord. Vervolgens zal LTO Noord contact zoeken met de aanvragers om (indien nodig) een gesprek te plannen. Op basis van het aanvraagformulier en het gesprek zal LTO Noord beoordelen of zij een aanbod kan doen om de hulpvraag in te vullen in de vorm van advies, arbeid of geld.