Zonnepanelen op dak? 6 knelpunten en oplossingen

  • Regionale aanpak zonne-energie Groene Hart

Netcongestie, dakconstructie of de financiering, dit zijn slechts een paar voorbeelden van knelpunten waar agrarische ondernemers tegenaan lopen bij de realisatie van zonnepanelen op hun agrarisch dak. In dit artikel lees je meer over de zes belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen.

De 6 knelpunten

  1. Netcongestie bemoeilijkt de realisatie van zon op dak;
  2.  Hoge netwerkkosten maken zon op dak onrendabel;
  3. Financiering vanuit eigen vermogen is niet mogelijk;
  4. Tijdgebrek;
  5. Ongeschikte dakconstructie;
  6. Te lange terugverdientijd.

Netcongestie bemoeilijkt de realisatie van zon op dak

In het Groene Hart wordt er door Liander en Stedin veel gedaan om het stroomnet te verbeteren. Liander werkt aan de verdeelstations Alphen-Centrum, Nieuwkoop, Rijnsburg en Alphen-West. Naar verwachting worden deze werkzaamheden vóór het derde kwartaal van 2022 afgerond. Ondernemers in dit gebied kunnen dus nu beginnen met zon op dak. Stedin heeft op dit moment weinig congestie in het Groene Hart.

Heb je plannen om zonnepanelen op agrarische daken te leggen? En woon je in Groene Hart of Drenthe? Meld je dan aan via deze links:

Zon op Dak Groene Hart

Zon op Dak Drenthe

*Ook voor niet-leden van LTO-Noord.

Heb je al een SDE++-beschikking? Laat de realisatietermijn dan niet verlopen. Een mogelijke oplossing is om eerst voor eigen verbruik op te wekken, totdat er weer capaciteit beschikbaar is. De realisatietermijn voor deze projecten is 1,5 jaar. Moet je nog SDE++-subsidie aanvragen, maar is de congestie binnen 2 jaar opgelost? Dan zal de netwerkbeheerder in de meeste gevallen een positieve transportindicatie afgeven, waardoor je SDE++-subsidie kunt aanvragen.

Hoge netwerkkosten maken zon op dak onrendabel

Een aansluiting verzwaren gaat soms gepaard met hoge kosten. Deze kosten kunnen in sommige gevallen zo hoog zijn, dat een project een laag rendement heeft of zelfs onrendabel wordt.

Hiervoor zijn een aantal oplossingen, dit doen wij door de (aan te vragen) aansluiting zo volledig mogelijk te benutten. Dit kan onder andere door een installatie op een oost-west dak te plaatsen, af te toppen, gebiedsgericht te ontwikkelen of te kijken of een wat kleinere aansluiting kostenvoordeel geeft. Hierin werken we in de gebiedsgerichte aanpakken ook samen met de netwerkbeheerder. Daarnaast zijn er meerdere subsidies van toepassing: de regeling Zonnig Zuid Holland (subsidie voor dakverzwaring en asbestsanering), de ISDE of de SDE++.

Financiering vanuit eigen vermogen is niet mogelijk

Banken zijn afhankelijk van de bedrijfssituatie vaak bereid om (een deel tot volledig) te financieren. Met name SDE++-projecten kennen een laag risicoprofiel en zijn met een groenlening te financieren, dit komt omdat er door de SDE++ jaarlijks cashflow binnenkomt. Een andere mogelijkheid is om een leaseproduct af te sluiten. Als de bank niet wil financieren, bijvoorbeeld omdat het project te klein is, dan zijn er vaak publieke en private fondsen die duurzaamheidsleningen of lease producten aanbieden. Een voorbeeld daarvan is zonlease.nl.

Tijdsgebrek

In onze Zon op Dak-projecten bieden we ondersteuning, denk aan hulp, kennisoverdracht of advies rondom leverancier en panelen. Wij zijn hierin onafhankelijk, dus je kunt aan de slag met lokale partijen en partijen uit ons netwerk. Onze installatiepartner installeert ook volgens de Scope12 normen waardoor de installatie gecheckt wordt. Een andere optie is om een derde zoals een energiecoöperatie te laten investeren in het dak, dan ontvang je jaarlijks een bedrag per vierkante meter dak dat de coöperatie huurt.

*LTO biedt via LTO Ledenvoordeel diverse mogelijkheden om LTO-leden te ontzorgen wanneer kennis of tijd ontbreekt.

Ongeschikte dakconstructie en/of asbest

Provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen, dit kan zijn het plaatsen van zonnepanelen op daken met te weinig draagkracht voor conventionele zonnepanelen, in combinatie met asbestverwijdering of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.

Meer informatie staat op de website van de provincie Zuid Holland.

Te lange terugverdientijd

Leg je zonnepanelen in combinatie met een SDE++-subsidie, dan is de terugverdientijd langer dan wanneer je panelen legt voor alleen het eigen gebruik. De absolute winst zal echter wel veel groter zijn. Als er financiering beschikbaar is kan het best lonen om een langere terugverdientijd af te wachten.

Wil je niet een terugverdientijd afwachten voordat je daadwerkelijk geld kunt verdienen? Benader dan een partij die in jouw dak wil investeren en je hiervoor per vierkante meter of per paneel een jaarlijkse vergoeding geeft. Bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie.