Contributie LTO Noord

Fijn dat u lid bent!
Een sterk economische en maatschappelijke positie voor agrarische ondernemers. Daar zet LTO Noord zich met hart en ziel voor in! Want als boeren en tuinders zorgen we samen voor veilig, duurzaam voedsel én een prachtig breed pakket bloemen, planten en bomen. Zo dragen we dagelijks bij aan gezondheid, welzijn, ruimte en klimaat op lokaal, regionaal, landelijk niveau.

We staan als agrarische sector voor vele uitdagingen. Ook liggen er mooie kansen. Saamhorigheid en overtuigingskracht zijn belangrijker dan ooit. Met uw LTO lidmaatschap en contributie kunnen we de belangen van u en andere agrarische ondernemers krachtig behartigen en daarnaast voeren we impactvolle projecten uit op het gebied van vruchtbare kringloop, kavelruil en bodemkunde.

Fijn dat u lid bent! Zo kunnen we samen ontwikkelen, vernieuwen en groeien. Graag laten we zien wat we door uw lidmaatschap van de grond krijgen.

Uw contributienota 2020
LTO Noord behartigt uw regionale en lokale belangen. LTO Nederland behartigt uw sectorale, intersectorale en internationale belangen. U bent lid van beide. Uw contributienota bestaat uit:

Lees meer: 'uitleg contributienota 2020'

contact

E-mail adres
relatiebeheer@ltonoord.nl
Telefoon nummer
088-8886666 (kies optie 1)
Document icoon

basiscontributie

Toelichting
Document icoon

afdelingscontributie

Toelichting
Document icoon

provinciale contributie

Toelichting
Document icoon

landelijke contributie

Toelichting

Hard gewerkt, goed geoogst!

Dagelijks zijn wij voor u als lid aan het werk, zichtbaar en onzichtbaar. Wat LTO Noord tot nu toe in 2019 aan voornaamste resultaten, inzet en activiteiten heeft gepleegd leest in ons resultatenoverzicht.

naar onze resultaten