Contributie

Fijn dat je lid bent van LTO Noord, dankjewel daarvoor.

96

Fijn dat je lid bent van LTO Noord, dankjewel daarvoor.

 

Wij behartigen jouw belangen op alle niveaus, van lokaal tot internationaal. Je bent lid van je lokale LTO Noord-afdeling en je kunt gebruik maken van ons Informatiecentrum en de Werkgeverslijn. Via onze exclusieve ledenapp: LTO Dichtbij ben je altijd op de hoogte en betrokken. Samen vormen we LTO Noord als vereniging, daarom laten we jou meepraten en beslissen. Je kunt jouw stem laten horen via o.a. ledenraadplegingen, commissies bij lobbydossiers, besturen en klankbordgroepen.

Jouw contributienota
LTO Noord behartigt jouw regionale en lokale belangen en zet in op sectoroverstijgende thema's als Bodem en Water en Platteland en Omgeving. LTO behartigt jouw sectorale, sectoroverstijgende en internationale belangen. Door middel van het lidmaatschap ben je lid van beide organisaties.

Jouw contributie bestaat uit:

  • Afdelingscontributie
  • Regionale contributie
  • Landelijke contributie
  • Eventuele extra bijdragen (bijvoorbeeld vakbladen of contributie onderdelen van andere vaktechnische organisaties zoals KAVB, POV, NFO, NOP, CEMP, Biohuis en BO Akkerbouw)

Meer informatie over ons lidmaatschap lees je op deze pagina.

Ons jaarverslag
Wij zetten ons iedere dag voor jou in. Ben je benieuwd naar wat we vorig jaar allemaal hebben bereikt? Lees dan ons jaarverslag en bekijk de bijbehorende videoboodschap.

 

Ben je benieuwd naar het jaarverslag van LTO Nederland en waar zij zich voor jou voor hebben ingezet in 2023? Klik hier

Veelgestelde vragen over de contributie

Meer vragen