Landelijke contributie

LTO werkt overal
LTO Nederland staat voor de belangen van boeren en tuinders in Den Haag, Europa en wereldwijd. We gaan voor een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs. Met politiek en overheid bespreken we onze inzet voor gezonde dieren, planten en omgeving. Daarin hebben we volop oog voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, waterkwaliteit, bodem, natuur en landschap. Als derde werkgeversorganisatie van Nederland zorgt LTO Nederland ook voor goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen in onze mooie sector. De positie van de boer en tuinder staat altijd centraal. Want er gebeurt zo veel moois in de land- en tuinbouw -daar moet de overheid oog voor hebben en de ruimte aanbieden.

Uit de stikstofimpasse
Afgelopen jaar stond voor veel boeren in het teken van stikstof. We hebben als sector veel bereikt- zo komt er geen generieke krimp en beweiden en bemesten blijft  vergunningsvrij. Dat we zaken hebben binnengehaald betekent natuurlijk niet dat we rusten op de overige punten. Boeren moet zelf oplossingen kunnen kiezen en daarvoor beloond worden, waarbij vergund ook echt vergund moet blijven.

Geen onwerkbare voorstellen
Onwerkbare voorstellen vanuit de politiek houden we tegen of sturen we bij waar mogelijk. Door onze inzet komt er geen verbod op het op voorraad hebbe nvan gewasbeschermingsmiddelen die niet zijn bedoeld en toegelaten voor gewassen die op dat moment worden geteeld. Het veel te kostbare asbestverbod hebben we van tafel gekregen. We zetten ons nu in voor een betaalbaar, realistisch en risicogericht saneringsstelsel. De Europese kentekenplicht is gekoppeld aan een snelheidsverhoging, toegang tot rondwegen en lage administratieve lasten.