Landelijke contributie

Jouw stem in Den Haag en Brussel

LTO Nederland vertegenwoordigt negentien agrarische sectoren in Den Haag en Brussel. Binnen de vakgroepen en aangesloten organisaties komen leden samen tot speerpunten voor beter beleid voor alle boeren en tuinders. We werken nauw samen met ketenorganisaties en andere belangenbehartigers om tot het beste resultaat te komen. In 2020 leidde dat bijvoorbeeld tot € 650 miljoen extra coronasteun voor de land- en tuinbouw, toezeggingen op de legalisering van duizenden PAS-melders en andere knelgevallen zonder passende vergunning, het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming en hoognodige bijsturing op de GLB-plannen. Met de Land- en Tuinbouwtroonrede bereikten we politici en burgers, en Koning Willem-Alexander had op een werkbezoek aandacht voor de impact van corona.

Naar een nieuw regeerakkoord

De land- en tuinbouw staat hoog op de verkiezingsagenda’s. LTO Nederland oefende invloed op de programma’s uit met het
manifest ‘Een nieuwe kans voor goed beleid voor onze boeren en tuinders’. Tijdens de verkiezingscampagne maken we ons sterk voor het geluid van boeren en tuinders in Den Haag, maar ook daarna gaan we door. We gaan voor een regeerakkoord gebaseerd op nuchter boerenverstand.

Na de verkiezingen komt er een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord. Iedere vakgroep van LTO Nederland heeft haar eigen speerpunten, deze vind je hier. Voor onze sector is een aantal overkoepelende thema’s cruciaal. De coronapandemie heeft ook voor ondernemers in de land- en tuinbouw grote (financiële) gevolgen. Als LTO blijven we ons inzetten voor steun- en herstelpakketten om investerend de crisis uit te komen. Een beter verdienvermogen op de langere termijn is daarbij van het grootste belang. Net als voldoende ruimte en grond om te ondernemen, gemotiveerde werknemers uit binnen- en buitenland, en oplossingen voor de stikstofproblematiek. Daar blijven we ons, voor en achter de schermen, voor inzetten.

Lees ook: Afdelingscontributie en Regionale contributie.