Regionale contributie

Prachtkansen in provincie en regio

In de 3 regio’s en 9 provincies van LTO Noord zitten we voor jullie aan tafel bij diverse (overheid)organisaties. Ook ondersteunen onze bestuurders en medewerkers initiatieven om de positie van agrarisch ondernemers te versterken. Daarbij werken we intensief met onze afdelingen.

Speerpunten voor 2022 zijn:

 • Gebiedsgerichte aanpak van stikstof
 • Kaderrichtlijn water en impuls Deltaplan Agrarische
 • Waterbeheer
 • Proactieve aanpak van integrale gebiedsprocessen (ook rondom Veenweide)
 • Zon op land beperken, Regionale Energiestrategie (RES)
 • Eén loket voor boeren met bodem- en/of wateropgaven
 • Verantwoord en evenwichtig faunabeheer, voorkomen van faunaschade en 100% vergoeding
 • Inzet van het programma ‘Voor de volgende generatie’
 • Respect van de samenleving via publieksacties en ons online platform BoerenBuren.
 • Betaald krijgen voor maatschappelijke diensten.
 • Aandacht voor mentale gezondheid via bijvoorbeeld ‘Zorg om boer en tuinder’.

Lees ook: Afdelingscontributie en Landelijke contributie.