Droogte update zomer 2022

  • Droogte
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

LTO Noord heeft continu contact met de waterschappen over de droogte in ons gebied. Op deze pagina houden wij je op de hoogte over de laatste stand van zaken per gebied.

waterbeheer-01

Regio West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland)

Regio Oost (Overijssel en Gelderland)

Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)

Kijk voor de droogtesituatie in Nederland op de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Lees hier de update vanuit LTO Nederland van 8 augustus. 

Wij adviseren je om nauw contact te houden met de gebiedsbeheerders. Mocht je als lid zorg- en/of knelpunten hebben met betrekking tot de waterverdeling, neem dan contact met ons op. 

Alle veiligheidsregio's zijn extra alert op natuurbranden, waaronder ook branden op landbouwgronden vallen. Veiligheidsregio’s waaronder veiligheidsregio Drenthe geven in samenspraak met de brandweer tips om brand te voorkomen.