Dit deden wij voor onze leden in de maand januari

  • LTO Noord
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Een vereniging zet zich in voor haar leden, LTO Noord doet dat als geen ander. Door belangen te behartigen, te binden, te informeren en samen op te trekken. Zo ook afgelopen januari.

DJI_0047

Veel aandacht ging deze maand uit naar aangescherpte regelgeving vanuit Den Haag en Brussel. Zo maakten de extra Natura 2000-doelen LTO Noord ‘woest’ en dient de vereniging een beroep hiertegen in.

‘Het was al enorm ingewikkeld, omdat Nederland in een klein land meer dan 160 Natura 2000-gebieden heeft aangewezen. Nu worden de regels ook nog verzwaard. Dat is onbegrijpelijk en slecht voor ons allemaal’, geeft voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord aan.

Regio Noord

Het plan ‘Holwerd aan Zee’ is door Gedeputeerde Staten van Fryslân negatief beoordeeld, mede dankzij de lobby van LTO Noord. In eerste instantie leek het plan voor landbouw ook iets op te leveren, zoals zoetwatervoorziening en landverkaveling. Maar het sterk aangepaste plan in de vorm van een natuurmeer zou vooral nadelen opleveren, zoals verzilting. Ook economisch zou dit minder kans van slagen hebben.

LTO Noord heeft de provincie Friesland opgeroepen geen vergunningen te geven voor het onttrekken van drinkwater bij Luxwoude. Waterbedrijf Vitens wil er jaarlijks 6,5 miljoen kuub water onttrekken. LTO Noord vreest onder andere voor financiële gevolgen voor agrarische bedrijven in de omgeving.

Regio Oost

Op 9 januari was minister Christianne van der Wal op werkbezoek bij een kalverhouder in Lunteren. Ze was er op uitnodiging van de LTO-afdeling Gelderse Vallei om zich eens goed te laten informeren over de sector. Na het bezoek volgde een gesprek met kalverhouders waarin het belang en de innovatiekracht werden benadrukt.

Het scheurverbod voor blijvend grasland voor vogelrichtlijngebieden is uit de GLB-bepalingen geschrapt. Vooral voor boeren in de gebieden De Wieden, Rijntakken en Arkemheen is dit van belang. Agrariërs kunnen hun grasland weer verbeteren en productief houden. LTO Noord heeft veel energie in de argumentatie gestoken en is blij met het resultaat.

Regio West

Op 17 januari heeft LTO Noord haar leden in Flevoland bijgepraat over de kansen van boerderijmolens. Een drukbezochte avond met meer dan 115 leden, waar informatie werd gedeeld over beschikbare types en knelpunten. Zoals een bestemmingsplan en de diversiteit van de businesscase voor de ondernemer.

In januari organiseerde LTO Noord ook de eerste twee winterbijeenkomsten voor leden in Zuid-Holland en Utrecht. Er komt veel op ons af, daarom was het fijn om bij te praten over onder meer het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Bron:

Nieuwe Oogst