Ondernemerschap, werkgeverschap en onderwijs: deze 8 dingen doet LTO Noord in 2024 voor jou

  • Ondernemerschap Werkgeverschap en Onderwijs

LTO Noord zet zich als ondernemersvereniging actief in voor onze leden op het gebied van ondernemerschap, werkgeverschap en onderwijs. Dan doen we natuurlijk via onze lobby op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau.

Maar ook door middel van projecten en andere activiteiten. Hieronder een greep uit de projecten die we in 2024 voor jou doen.

1. Vertrouwenspersoon ondermijning

Het platteland en agrarisch buitengebied wordt door drugscriminelen gezien als een ideale omgeving. Steeds vaker worden boeren en tuinders benaderd voor het verhuren van hun leegstaande schuren. Om agrariërs op dit gebied te helpen, begeleiden en adviseren heeft LTO Noord een vertrouwenspersoon ondermijning aangesteld. Hier kunnen agrariërs vertrouwelijk vragen stellen, advies vragen of hulp en begeleiding zoeken. Kijk op https://www.ltonoord.nl/vertrouwenspersoon

2. Kennismakelaars dierhouderij

In een altijd veranderende wereld is het voor zowel ondernemers als hun medewerkers belangrijk om te blijven leren en ontwikkelen. De kennismakelaars dierhouderij helpen werkgevers en werknemers bij het vinden van de juiste opleidingen en het creëren van een leercultuur op het bedrijf. Kennismakelaars zetten zich bovendien in voor beroepsgerichte cursussen, trainingen en bijeenkomsten. LTO Noord brengt de kennismakelaars samen aan tafel zodat we slim samenwerken tussen sectoren en helpt bij het opzetten van scholingsactiviteiten en bij communicatie naar leden.  Kijk op https://kennismakelaarsdierhouderij.nl/ voor meer informatie.

3. Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Ook dit jaar staat de Werkgeverslijn land- en tuinbouw weer klaar voor alle agrarische ondernemers die werknemers in dienst hebben, of wel eens werken met uitzendkrachten, seizoenarbeiders of zzp’ers. LTO Noord is de drijvende kracht achter deze gezamenlijke Werkgeverslijn. Omdat we het belangrijk vinden dat leden ergens terecht kunnen met hun werkgeversvragen en we een sector willen zijn waar goed werkgeverschap de norm is.

4. Concurrentieonderzoek voor werkgevers

Bedrijven in de open teelten hebben veel werknemers in dienst. LTO Noord voert dit jaar een onderzoek uit naar salarissen in vergelijkbare functies in Duitsland en België. Zo geven we onze leden in de akkerbouw, vollegrondsgroente, boomkwekerij en bloembollenteelt inzicht in hun concurrentiepositie als werkgever.

5. Goede en voldoende huisvesting

LTO Noord zet zich al jaren in voor ruimte voor huisvesting voor buitenlandse medewerkers in onze sector. Met verschillende projecten, concrete tools, de uitgebreide themapagina voor werkgevers en het organiseren van bijeenkomsten voor gemeenten staat het thema goed op de kaart. Ook dit jaar organiseren we weer bijeenkomsten en ondersteunen we werkgevers. Kijk op werkgeverslijn.nl/huisvesting

6. Vakopleiding paddenstoelen

Er was al jaren geen opleiding voor de paddenstoelenteelt meer in Nederland terwijl onze leden daar wel behoefte aan hadden. LTO Noord is daarom in opdracht van LTO vakgroep Paddenstoelenteelt gestart met het opzetten van een brancheopleiding paddenstoelenteelt.  Deze voorziet sectorbreed in een duidelijke behoefte. In 2024 ontwikkelen we deze gloednieuwe opleiding door en komen er meer verbanden met opleidingen uit andere sectoren.

7. Arbeidsmarktcampagne

De arbeidsmarkt is krap, ook in onze sector. Om werknemers zonder groene opleiding of ervaring naar onze sector te trekken, starten we dit jaar met een online platform en campagne. LTO Noord leidt dit project, waarin we samenwerken met alle vaktechnische organisaties. We helpen werkgevers concreet met het vinden van nieuwe medewerkers door een vacaturebank en door positief bij te dragen aan het werkgeversimago van onze sector.

8. Jongerendagen

LTO Noord is betrokken bij de organisatie van jongerendagen in de boomkwekerij, kalverhouderij en melkveehouderij. Om jonge en toekomstige ondernemers uit deze sectoren samen te brengen, te inspireren en te praten over uitdagingen voor ons allemaal.

Voor ons allemaal

Natuurlijk doen we nog veel meer. Zo lopen er in totaal meer dan 20 projecten op het gebied van ondernemerschap, werkgeverschap en onderwijs die LTO Noord leidt. Tel daar nog alle landelijke en regionale lobbyactiviteiten van bestuurders en beleidsadviseurs bij op. Volle inzet op dit thema, voor ons allemaal. Wil je hier meer over weten of iets over kwijt? Neem dan gerust contact op met programmaregisseur Ria Wilzing.