1. U als agrarisch ondernemer helpen beter te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder emissies. Dat is waar LTO Noord onder meer voor staat. Vanuit het programma Klimaat en Energie willen wij u ondersteunen om tot een energieneutrale bedrijfsvoering te komen, rekening houdend met ...

 2. In maart 2016 is de pilot Expertisecentrum Energiebesparing van start gegaan. LTO Noord is hierin met de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) en RVO een samenwerkingsverband aangegaan om te  onderzoeken waar de ondersteuningsbehoefte ligt van agrarische ondernemers op het thema ...

 3. Maatlat ERF SMK-certificering

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord/LTO Nederland wil een Maatlat Erf ontwikkelen. Een Maatlat Erf is een gecertificeerd erf waarvan de emissies tot nul zijn gereduceerd.

 4. TOP Pear

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord regio Oost wil samen met de fruitteeltsector, Fruitconsult BV en Proeftuin Randwijk een onderzoeksplan formuleren om de perenbladvlo-aantasting en Pear Decline te bestrijden door duurzaam gebruik van de toplaag van de bodem.

 5. De eikenprocessierups vormt, door dat ze in steeds grotere aantallen voorkomt in steeds grotere gebieden, een toenemend probleem. De huidige bestrijdingsmethodes vormen geen duurzame oplossing; mede omdat er jaarlijks meer inspanningen moeten worden verricht.

 6. LTO Noord en WUR willen op basis van ervaringen met de masterclasses in Rotterdam in andere grote steden de interesses hiervoor verkennen. Met de masterclass wil men de voedselketen tussen boer en consument te verkorten.

 7. Een consortium van LTO Noord, Delphy, KAVB, Netafim, Broere Beregening, Yara en Lamb Westin wil in Friesland en Drenthe onderzoek doen met druppelirrigatie.

 8. Verkenning Notenteelt

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord regio Oost wil de mogelijkheden en kansen van notenteelt in Oost Nederland/Gelderland onderzoeken.

 9. De Lelystadse boer

  LTO Noord Fondsen

  De Stichting Club Direct Omwonenden Lelystad Airport heeft zich jaren beziggehouden met alle planvormingsprocessen rondom de ontwikkeling van het vliegveld te Lelystad, met name ten aanzien van de negatieve effecten op leefomgeving en op de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de nabijheid van ...

 10. Uit veel projecten, zoals de Proeftuin Natura 2000 en de Vruchtbare Kringlopen, is gebleken dat het toevoegen van water aan mest bij het uitrijden een grote positieve invloed heeft op de stikstofbenutting en ammoniakemissie. Vanuit de Vruchtbare Kringloop Overijssel komt er nu een voorstel voor het ...