1. Duurzame regionale producten voor de foodservicemarkt in Leiden.

 2. De uitdaging om een forse winst op biodiversiteit te combineren met behoud van voerproductie of efficiƫntieverbetering.

 3. Hoge nitraatconcentraties in het grondwater hebben nadelige effecten op de drinkwaterwinning en grondwaterafhankelijke natuur, en daarmee ook op de landbouw.

 4. Rijp & Groen fase 1

  LTO Noord Fondsen

  In dit project wordt de in gang gezette beweging naar natuurinclusieve landbouw gefaciliteerd en gestimuleerd door een Living Lab.

 5. Kern van het project is kennisoverdracht en het leren van (praktische) vaardigheden op het gebied van notenteelt.

 6. Een bundeling van aanvragen voor kleinschalige molens.

 7. ACHIEVE

  LTO Noord Fondsen

  Jonge geleerd is oud gedaan.

 8. Regio Deal Foodvalley

  LTO Noord Fondsen

  Via regiodeals stimuleert het Rijk de samenwerking tussen regionale partijen om de kracht van de regio te versterken.

 9. De toekomstbestendigheid van twee agro-sectoren: de melkveehouderij en de zeewiersector

 10. Proeftuin Veenweiden ontwikkelt samen met 110 melkveehouders uit de West-Nederlandse veenweiden maatregelen om ammoniakemissie en bodemdaling te verminderen en waterkwaliteit te verbeteren.