1. In Waterpark Zuid-Holland staat eigenaarschap van grondeigenaren en –gebruikers centraal bij het onderzoek naar succesvolle businesscases met synergie van landbouw, natuur, recreatie en waterbeheer.

 2. Dit project ondersteunt veehouders van de dikbilrassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont om de omslag te maken naar meer natuurlijke geboorten.

 3. Brandveiligheid: de risico's en maatregelen

 4. Het Beste Idee van Varkensland

  LTO Noord Fondsen

  Innovatie in de varkenshouderij

 5. Duurzame regionale producten voor de foodservicemarkt in Leiden.

 6. De uitdaging om een forse winst op biodiversiteit te combineren met behoud van voerproductie of efficiëntieverbetering.

 7. De toekomstbestendigheid van twee agro-sectoren: de melkveehouderij en de zeewiersector

 8. Een bundeling van aanvragen voor kleinschalige molens.

 9. Kern van het project is kennisoverdracht en het leren van (praktische) vaardigheden op het gebied van notenteelt.

 10. ACHIEVE

  LTO Noord Fondsen

  Jonge geleerd is oud gedaan.