1. Verkenning naar mogelijke werking van het toedienen van Zeoliet op de uitspoeling van nitraat onder landbouwgronden.

 2. Microalgen voor vleeskuikens

  LTO Noord Fondsen

  Wat is het effect van oplopende doseringen micro-algen in het voer op de dierprestaties en gezondheid van vleeskuikens?

 3. Taskforce Korte Keten

  LTO Noord Fondsen

  Deze Taskforce bundelt kennis, inzichten, data en ervaringen van partijen, waardoor samenwerking wordt gestimuleerd en men leert van elkaars ervaringen.

 4. Het opstellen van een plan van aanpak voor het organiseren van een logistiek knooppunt voor Noord Nederland waar aanbod van lokale producenten (streekproducten) en vraag naar streekproducten uit korte ketens bij elkaar komen.

 5. Het goed neerzetten van Het Beste Idee van Varkensland als beweging.

 6. Slibcompost mais De Marke

  LTO Noord Fondsen

  Dit project richt zich op de hernieuwde toepassing van slib in de landbouw door compostering (klassiek en Bokashi) met verschillende groenstromen.

 7. Diergezondheid Varkenshouderij

  LTO Noord Fondsen

  Een betere diergezondheid bewerkstellen bij varkens

 8. Als ondernemer in Nederland produceert u met zorg en aandacht een eigen product, een liter melk, kilo vlees of juist wol. Maar wat als u de waarde van uw dier verder kunt uitbreiden? Uw melkkoe levert in potentie een uitmuntend stuk vlees op of zijn de hoeven van uw schaap geld waard. Maar hoe kunt ...

 9. Boert Bewust

  LTO Noord Fondsen

  Het project Boert Bewust is in de Vallei is zeer succesvol geweest, zowel naar burgers toe als ook voor het enthousiasme van leden-ondernemers. De ontwikkelingsfase onder leiding van LTO Noord regio Oost en Projecten LTO Noord heeft geleid tot verder uitdieping van het idee, de beweging en het ...

 10. Dit project is een voorbeeld van een hoogwaardige toepassing van mestproducten.