1. Demovelden Kunstmestvervangers

  LTO Noord Fondsen

  In dit project wordt in regionale veldproeven de landbouwkundige werking van herwonnen meststoffen (Groene Weide Meststof) getest.

 2. Met gebiedspartners van het Boetelerveld heeft LTO Noord een project geformuleerd gericht op evenwichts-bemesting in de bufferzone van hiervoor genoemd Natura 2000-gebied zodat de bufferzone in agrarisch gebruik kan blijven.

 3. Keuken van Utrecht

  LTO Noord Fondsen

  Onder de titel Keuken van Utrecht zal een jaar lang via de regionale omroep aandacht worden besteed aan voedselproductie en consumptie in en rond de stad Utrecht. LTO geeft sturing aan de onderwerpen die in een aantal uitzendingen getoond worden.

 4. Rabo AZ-tour

  LTO Noord Fondsen

  Een lesprogramma om leerlingen uit het primair onderwijs na te laten denken over een gezonde levensstijl, gezond voedsel en daaraan gerelateerde zaken. In dit programma is ruimte voor bezoeken aan voedselproducenten, boeren en tuinders dus.

 5. Bodemleven in de toplaag

  LTO Noord Fondsen

  Dit project/onderzoek richt zich op de biodiversiteit in de bodem en dan met name op het voorkomen van springstaarten en mijten.

 6. Opdoen en vastleggen van praktische kennis rond FAB-maatregelen.

 7. Het faciliteren van ondernemers in de agrarische sector bij de ontwikkeling van hun bedrijven.

 8. Een ontwikkelbudget om vanuit LTO Noord ondersteuning te geven aan het uitwerken van een POP3-aanvraag voor de realisatie van een proefbedrijf voor de geitenhouderij bij de Aeres-groep in Dronten.

 9. Het ontwikkelen van een projectplan voor kennisdelen binnen de Vruchtbare Kringloop Overijssel dat ingediend kan worden voor een subsidieregeling van de provincie Overijssel.

 10. Ontwikkelbudget om uit te zoeken hoe de Pootaardappel-academie een sterkere rol kan spelen als telersplatform in The Potato Valley.