1. Natuurinclusief ondernemen uit onverwachte hoek

 2. De eikenprocessierups vormt, door dat ze in steeds grotere aantallen voorkomt in steeds grotere gebieden, een toenemend probleem. De huidige bestrijdingsmethodes vormen geen duurzame oplossing; mede omdat er jaarlijks meer inspanningen moeten worden verricht.

 3. LTO Noord Gelderland heeft samen met Friesland Campina, ForFarmers, Waterschap Rijn en IJssel, De Vries Projectregie (Carel de Vries) en Projecten LTO Noord het project Vruchtbare kringloop Achterhoek uitgewerkt.

 4. Varkenshoff

  LTO Noord Fondsen

  Een consortium bestaande uit Nijenkamp Stalinrichting, Veldhoek Porc, ID Agro BV, Geissler Installatietechniek BV, Jansen Livestock Equipment BV en ForFarmers Hendrix willen Varkenshoff, een integraal huisvestings- en houderijsysteem voor varkens, realiseren.

 5. LTO Noord Noord Holland wil samen met WUR, Projecten LTO Noord, Agrifirm Exlan en Flynth de kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer in de grondgebonden landbouw in Noord Holland stimuleren.

 6. Het project Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en de Liemers draait nu 2 jaar zeer succesvol. Het heeft ondertussen bij veel agrarische ondernemers en aanverwante bedrijven voor een duidelijk besef van de mineralenstromen op agrarische bedrijven gezorgd.

 7. Dit project is een voorbeeld van een hoogwaardige toepassing van mestproducten.

 8. Wilt u meer kennis en ervaring op doen met kringlooplandbouw? En wilt u aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning? In het project Vruchtbare Kringloop kunt u samen met uw collega-ondernemers de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu verbeteren.