1. Revitalisering Altongebied

  LTO Noord Fondsen

  Ontwikkelbudget voor een integrale gebiedsvisie Alton en buitengebied.

 2. Boert Bewust

  LTO Noord Fondsen

  Het project Boert Bewust is in de Vallei is zeer succesvol geweest, zowel naar burgers toe als ook voor het enthousiasme van leden-ondernemers. De ontwikkelingsfase onder leiding van LTO Noord regio Oost en Projecten LTO Noord heeft geleid tot verder uitdieping van het idee, de beweging en het ...

 3. Koeientuin

  LTO Noord Fondsen

 4. Het opzetten van een professionaliseringsslag die nodig is om vanuit Boeren van Nederland te blijven verbinden, kwesties bespreekbaar te maken, gesprekken aan te gaan op alle niveaus van de samenleving en daarmee de sector te versterken, vernieuwen en een gezicht te geven.

 5. Klei voor behoud Veen

  LTO Noord Fondsen

  In dit project wordt door het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld in samenwerking met het Louis Bolk Instituut het idee opgepakt om klei te verspreiden over veengronden met verschillende doelstellingen.

 6. Verkenning Notenteelt

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord regio Oost wil de mogelijkheden en kansen van notenteelt in Oost Nederland/Gelderland onderzoeken.

 7. Ontwikkeling en uitvoering van DAW-projecten in West Nederland

 8. De ontwikkeling van antibioticavrije droogzetters ter preventie van mastitis.

 9. Proeftuin Veenweiden ontwikkelt samen met 110 melkveehouders uit de West-Nederlandse veenweiden maatregelen om ammoniakemissie en bodemdaling te verminderen en waterkwaliteit te verbeteren.

 10. Aanvragers/partners Groningen Seaports, RING advies, Biogeoloog, Smals Dredging en Baggerbedrijf De Boer willen een praktijkproef uitvoeren met de toepassing van slib op dalgronden om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren door het toepassen van diverse technieken.