1. Bewust Natuurlijk Luxe

  LTO Noord Fondsen

  Dit project ondersteunt veehouders van de dikbilrassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont om de omslag te maken naar meer natuurlijke geboorten.

 2. De Werkgeverslijn land en tuinbouw is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de land- en tuinbouw over cao’s, beloning en arbeidskosten, het inzetten van ZZP’ers, het inlenen van uitzendkrachten, seizoenarbeiders en vele andere thema’s op het gebied van arbeid en regelgeving.

 3. Huisvesting voor seizoensarbeiders moet leefbaar en veilig zijn. Een keurmerk waarborgt de kwaliteit van huisvesting in onze sector en kan gemeenten motiveren om huisvesting op agrarische bedrijven mogelijk te maken.

 4. De melkveesector wil zich op verantwoorde wijze ontwikkelen binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden. Met de implementatie van de KringloopWijzer (KLW) zet de sector zich in om de mineralenefficiëntie te verbeteren. De KringloopWijzer stelt de individuele veehouder in staat om beter te sturen op ...

 5. Het project Boer aan het Roer valt onder de Regio Deal Foodvalley: een meerjarige samenwerking tussen Rijksoverheid en regionale partners. De Regio Deal heeft als doel de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem te versnellen.

 6. Spuiwater kan goed hergebruikt worden als hulpstof bij de bestrijding van onkruiden, meststof en na de oogst voor de stimulering van de bladval en de snellere bladvertering. Dat leerden we van het project Innovatief hergebruik spuiwater.

 7. Kavelruil is volgens LTO Noord een belangrijk instrument voor structuurverbetering in de landbouw. Het draagt bij aan het ontstaan van grotere en beter bewerkbare percelen, kavels dichter bij huis en vergroting van de huiskavel. Bovendien leidt het tot een leefbaar platteland door minder ...

 8. Waterwijs Boeren is een driejarig project van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer waarbij agrariërs werken aan een gezonde bodem, betere waterkwaliteit en minder nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebied. In Gelderland zijn vier grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen, namelijk Haarlo, ...

 9. Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil verminderde zorg voor dieren op tijd een halt toe roepen en helpt veehouders die het overkomt weer op het juiste spoor te krijgen.

 10. Bij 'Het Beste Idee Van Varkensland' gaat het om het bedenken, uitwerken en presenteren van een idee of innovatie waarmee de Nederlandse varkenshouderij een toekomstgerichte en positieve impuls krijgt.