1. Wilt u meer kennis en ervaring op doen met kringlooplandbouw? En wilt u aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning? In het project Vruchtbare Kringloop kunt u samen met uw collega-ondernemers de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu verbeteren.

  2. Wilt u meer kennis en ervaring op doen met kringlooplandbouw? En wilt u aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning? In het project Vruchtbare Kringloop kunt u samen met uw collega-ondernemers de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu verbeteren.

  3. In maart 2016 vond de ondertekening plaats voor het starten van de pilot Expertisecentrum Energiebesparing.

  4. Utrecht wil dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. Om dit te realiseren, is het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht opgezet.

  5. In 2024 geldt een landelijk asbestverbod en moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. Daarom is een provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ opengesteld voor agrariërs, voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

  6. Duurzame energieproductie, energiebesparing en slimme innovaties vragen om een slim energienet.

  7. LTO Noord is mede oprichter van Groen Gas Nederland (GGNL).

  8. Erkende maatregelen zijn energiebesparende investeringen waarmee bedrijven op eenvoudige wijze kunnen voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting.

  9. Schoon erf, schoon water: melkveehouders werken samen met het waterschap aan schoner water.