1. Notenteelt en agroforestry

  LTO Noord Fondsen

  Steeds meer agrarische ondernemers overwegen de teelt van (noten)bomen. De bomenteelt is goed te combineren met akkerbouw, tuinbouw en veehouderij en draagt bij aan meer biodiversiteit op het bedrijf.

 2. Boeren werken samen met waterschappen aan schoon en voldoende water, onder dat motto is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in 2014 van start gegaan. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland en wordt samen met de waterschappen en de Ministeries van Economische zaken en Infrastructuur & ...

 3. Huisvesting voor buitenlandse werknemers moet goed en veilig zijn. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van de huisvesting in onze sector en certificeert de werkgever wiens huisvesting voldoet aan de strenge AKF-normen.

 4. Het project Greenport Duin en Bollenstreek staat voor kennis, innovatie, ondernemerschap, handel en teelt(innovatie) in de bloemen- & bolleneconomie.

 5. Het project Lonend Werken onderzoekt in samenwerking met loonwerkers uit Overijssel de haalbaarheid van een nieuwe en innovatieve manier van samenwerken tussen melkveehouder en loonwerker. Dit moet leiden tot betere benutting van nutriënten, betere kwaliteit ruwvoer en verbetering van de ...

 6. Bewust Natuurlijk Luxe

  LTO Noord Fondsen

  Dit project ondersteunt veehouders van de dikbilrassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont om de omslag te maken naar meer natuurlijke geboorten.

 7. De Werkgeverslijn land en tuinbouw is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de land- en tuinbouw over cao’s, beloning en arbeidskosten, het inzetten van ZZP’ers, het inlenen van uitzendkrachten, seizoenarbeiders en vele andere thema’s op het gebied van arbeid en regelgeving.

 8. De melkveesector wil zich op verantwoorde wijze ontwikkelen binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden. Met de implementatie van de KringloopWijzer (KLW) zet de sector zich in om de mineralenefficiëntie te verbeteren. De KringloopWijzer stelt de individuele veehouder in staat om beter te sturen op ...

 9. Het project Boer aan het Roer valt onder de Regio Deal Foodvalley: een meerjarige samenwerking tussen Rijksoverheid en regionale partners. De Regio Deal heeft als doel de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem te versnellen.

 10. Spuiwater kan goed hergebruikt worden als hulpstof bij de bestrijding van onkruiden, meststof en na de oogst voor de stimulering van de bladval en de snellere bladvertering. Dat leerden we van het project Innovatief hergebruik spuiwater.