1. Gelijkstroom in glastuinbouw

  LTO Noord Fondsen

  Een aantal partijen wil een consortium oprichten dat tot doel heeft een grootschalige demonstratieopstelling met gelijkspanningsinfrastructuur in de glastuinbouw aan te leggen rond Bouvardia-kweker Vreeken in Rijsenhout.

 2. Varkenshoff

  LTO Noord Fondsen

  Een consortium bestaande uit Nijenkamp Stalinrichting, Veldhoek Porc, ID Agro BV, Geissler Installatietechniek BV, Jansen Livestock Equipment BV en ForFarmers Hendrix willen Varkenshoff, een integraal huisvestings- en houderijsysteem voor varkens, realiseren.

 3. LTO Noord Glaskracht gaat in het glastuinbouwgebied Berlikum een ontwerp van zuiveringstechniek testen waarmee gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater worden gehaald. De noodzaak daartoe is groot.

 4. Stichting ECO Consult/Peter Oei, heeft samen met Bio Based Westland, MeattheMushroom BV, Make it Mycxo en de LTO vakgroep Paddenstoelen het projectinitiatief ontwikkeld om het restmateriaal na de oogst van vruchtgroenten, zoals tomaat, paprika komkommer en aubergine tot meerwaarde te brengen.

 5. De Stichting Pootgoedversterkende maatregelen is een nieuwe organisatie en heeft als doel de versterking van de pootgoedsector te bevorderen, specifiek in verband met de besmettingen met M. chitwoodi/M. fallax

 6. Spaarwater II

  LTO Noord Fondsen

  In navolging van Spaarwater I is een projectplan opgesteld onder de naam Spaarwater 2: rendabel en duurzaam agrarisch gebruik in een verziltende omgeving van de Waddenregio.

 7. Samen Sneller Slimmer

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord wil samen met VarkensNET, Stichting Privon, het blad Varkens en CoE Dier met het project Samen Sneller Slimmer toekomstgerichte en innovatieve varkenshouders ondersteunen door een nieuwe vorm van advisering, vraagarticulatie, kennisontwikkeling en kennisdoorstroming te ontwikkelen.

 8. Mede op initiatief van LTO Noord is het project Proeftuin Natura 2000 Veenweiden geïnitieerd.

 9. De vraag: ”Hoe het proces rond bedrijfsopvolging kan worden verbeterd zodat familie- en bedrijfsbelangen elkaar versterken” ligt ten grondslag aan dit onderzoek.

 10. Tijdens de LTO Noord ledendag Overijssel en Gelderland werd door trendwatcher Adjiedj Bakas een oproep gedaan om mee te werken aan de opzet van een Farm & Food Channel, zoals dat in Brazilië al bestaat.