1. Schoon erf, schoon water: melkveehouders werken samen met het waterschap aan schoner water.

  2. Wilt u meer kennis en ervaring op doen met kringlooplandbouw? En wilt u aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning? In het project Vruchtbare Kringloop kunt u samen met uw collega-ondernemers de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu verbeteren.

  3. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben op de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen. Het doel van het project Blauw Afval, Groene Waarde is om in een aantal pilots te testen hoe de garnalenresten ...

  4. Mede op initiatief van LTO Noord is het project Proeftuin Natura 2000 Veenweiden geïnitieerd.

  5. Begin 2017 is het driejarige project Inno4Grass gestart. Dit is een internationaal project gericht op graslandinnovaties. Acht Europese landen werken hierin samen om informatie over innovaties uit te wisselen, de onderzoeksresultaten naar de praktijk te brengen én de innovaties op het boerenerf te ...

  6. In maart 2016 vond de ondertekening plaats voor het starten van de pilot Expertisecentrum Energiebesparing.

  7. Utrecht wil dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. Om dit te realiseren, is het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht opgezet.

  8. In 2024 geldt een landelijk asbestverbod en moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. Daarom is een provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ opengesteld voor agrariërs, voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.