1. LTO Noord Gelderland heeft samen met Friesland Campina, ForFarmers, Waterschap Rijn en IJssel, De Vries Projectregie (Carel de Vries) en Projecten LTO Noord het project Vruchtbare kringloop Achterhoek uitgewerkt.

 2. Boert Bewust

  LTO Noord Fondsen

  Het project Boert Bewust is in de Vallei is zeer succesvol geweest, zowel naar burgers toe als ook voor het enthousiasme van leden-ondernemers. De ontwikkelingsfase onder leiding van LTO Noord regio Oost en Projecten LTO Noord heeft geleid tot verder uitdieping van het idee, de beweging en het ...

 3. Meer inzicht krijgen in de gewasopbrengsten en verbetering van slootwaterkwaliteit.

 4. De Lelystadse boer

  LTO Noord Fondsen

  De Stichting Club Direct Omwonenden Lelystad Airport heeft zich jaren beziggehouden met alle planvormingsprocessen rondom de ontwikkeling van het vliegveld te Lelystad, met name ten aanzien van de negatieve effecten op leefomgeving en op de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de nabijheid van ...

 5. Pol-Zinger Strokenfreesploeg

  LTO Noord Fondsen

  Ontwikkeling van een nieuwe machine voor de inzaai van snijmais in/na blijvend grasland, op basis van niet kerende grondbewerking.

 6. Klei voor behoud Veen

  LTO Noord Fondsen

  In dit project wordt door het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld in samenwerking met het Louis Bolk Instituut het idee opgepakt om klei te verspreiden over veengronden met verschillende doelstellingen.

 7. Het versterken van de verbinding tussen agrarische ondernemers en de scholen in Oost Nederland.

 8. Bodems in het landelijk gebied in onze regio dalen door allerlei oorzaken.

 9. Sinds begin 2016 werken koplopers en innovators in de voedselketen in Zuid-Holland met elkaar samen in een open netwerk met de naam ‘Voedselfamilies’.