1. Utrecht wil dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. Om dit te realiseren, is het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht opgezet.

 2. LTO Noord wil met het Programma Klimaat en Energie leden van LTO Noord activeren en faciliteren bij het verbeteren van het bedrijfseconomisch rendement door het verminderen van de impact van het agrarisch bedrijf op het klimaat, door energiebesparing en door opwekking van duurzame energie.

 3. U als agrarisch ondernemer helpen beter te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder emissies. Dat is waar LTO Noord onder meer voor staat. Vanuit het programma Klimaat en Energie willen wij u ondersteunen om tot een energieneutrale bedrijfsvoering te komen, rekening houdend met ...

 4. LTO Noord wil in samenwerking met Projecten LTO Noord / Programma Klimaat&Energie / Ecoop en provincie Friesland een werkwijze ontwikkelen waardoor agrarische asbestdaken worden vervangen en worden voorzien van zonnepanelen door middel van Postcoderoosprojecten.

 5. Duurzame energieproductie, energiebesparing en slimme innovaties vragen om een slim energienet.

 6. Erkende maatregelen zijn energiebesparende investeringen waarmee bedrijven op eenvoudige wijze kunnen voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting.

 7. LTO Noord wil samen met diverse partijen, zoals Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Zuivelondernemingen, CAH Vilentum, Programmabureau Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen in de Utrechtse Melkveehouderij voorbeeldbedrijven inrichten, welke op het terrein van energiebesparende maatregelen en/of ...

 8. LTO Noord is mede oprichter van Groen Gas Nederland (GGNL).

 9. Het Groninger Verdienmodel

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord Groningen wil samen met de Natuur en Milieufederatie een Verdienmodel uitwerken op basis van een besluit van Provinciale Staten d.d. 20 maart 2013. Het doel is door dialoog tot een convenant te komen waarin ontwikkelingsruimte voor de landbouw gekoppeld wordt aan Het Groninger ...

 10. Be good and sell it

  LTO Noord Fondsen

  LTO Nederland heeft samen met WUR (LEI en Livestock Research), Natuur & Milieu en True Food Projects een project ontwikkeld om meer toegevoegde waarde van het product te realiseren na doorvoering verduurzaming op veehouderijbedrijven.