1. In maart 2016 vond de ondertekening plaats voor het starten van de pilot Expertisecentrum Energiebesparing.

  2. Utrecht wil dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. Om dit te realiseren, is het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht opgezet.

  3. In 2024 geldt een landelijk asbestverbod en moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. Daarom is een provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ opengesteld voor agrariërs, voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

  4. Duurzame energieproductie, energiebesparing en slimme innovaties vragen om een slim energienet.

  5. LTO Noord is mede oprichter van Groen Gas Nederland (GGNL).

  6. Erkende maatregelen zijn energiebesparende investeringen waarmee bedrijven op eenvoudige wijze kunnen voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting.

  7. Schoon erf, schoon water: melkveehouders werken samen met het waterschap aan schoner water.

  8. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar is een intensieve ...

  9. LTO Noord Gelderland wil in het kader van het landelijke Deltaplan Agrarisch Water, dat door LTO Nederland tot stand is gekomen, in haar werkgebied komen tot realisatie van de wateropgaven.