1. Colzaco

  LTO Noord Fondsen

  Het vermarkten van koolzaadolie als spijsolie op de Nederlandse markt.

 2. Noord Nederland Boert Bewust

  LTO Noord Fondsen

  Dit project betreft een doorontwikkeling van de Boert Bewust-aanpak in Noord Nederland.

 3. Vervolg Startersboerderij

  LTO Noord Fondsen

  Dit project betreft een ontwikkelbudget dat wordt gebruikt voor het schrijven van een goed onderbouwd projectplan voor vervolg Startersboerderij.

 4. FABulous Farmers is een EU-project voor landbouwers met als doel gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen en zo minder afhankelijk te worden van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

 5. Dit project richt zich op het overdragen van kennis aan agrariƫrs in de Achterhoek op het gebied van natuurinclusieve landbouw en het bieden van begeleiding in de toepassing van deze kennis op hun agrarische bedrijf.

 6. De Lelystadse boer

  LTO Noord Fondsen

  De Stichting Club Direct Omwonenden Lelystad Airport heeft zich jaren beziggehouden met alle planvormingsprocessen rondom de ontwikkeling van het vliegveld te Lelystad, met name ten aanzien van de negatieve effecten op leefomgeving en op de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de nabijheid van ...

 7. Verkenning Notenteelt

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord regio Oost wil de mogelijkheden en kansen van notenteelt in Oost Nederland/Gelderland onderzoeken.

 8. Meetnet voor biodiversiteit op boerenbedrijven

 9. Realisatie van circa 25 kilometer zonnebloemranden langs maispercelen in 2019 met medewerking van circa 50 boeren, 10 loonwerkers en diverse andere partners.