1. B.A.J. (Ben) Haarman

  Voorzitter

  Thema's: Algemene Zaken (o.a. visie, strategie, organisatie en ledenbetrokkenheid) en tweede bestuurder thema Landelijk Gebied (o.a. ruimtelijke ordening, verkeer, vitaal platteland).

  Inloggen
 2. C.A.W. (Carla) Evers

  Lid

  Thema’s: trekker thema Landelijk Gebied (o.a. ruimtelijke ordening, verkeer, vitaal platteland), tweede bestuurder op thema Natuur, trekker gebiedsoverleg Oost-Overijssel.

  Inloggen
 3. D. (Dirk) Dekker

  Lid

  Thema Fauna (o.a. innovatie, wild- en mezenschade, ganzen en vergoedingen).

  Inloggen
 4. H. (Henk) Jolink

  Lid

  Thema Water (o.a. schoon erf, schoon en voldoende water, gezonde bodem).

  Inloggen
 5. K. (Klaas) de Lange

  Lid

  Thema Natuur (o.a. agrarisch natuurbeheer, Natura 2000 en EHS).

  Inloggen
 6. M. (Martien) Nillesen

  Lid

  Thema Ruilverkaveling (o.a. voorzitterschap STEVIG en samenwerking met de ZLTO).

  Inloggen
 7. W.J. (Wessel) van Olst

  Lid

  Thema Markt & Maatschappij (o.a. verbinding boer-burger, markt, korte ketens en voedsel).

  Inloggen