|||

Varkens

Op tal van terreinen lopen Nederlandse varkenshouders wereldwijd voorop en dat willen we graag zo houden. De Producten Organisatie Varkenshouderij staat met haar bestuurders, medewerkers en leden varkenshouders voor de uitdaging om kansen in de markt te verbinden met eisen en wensen van de maatschappij.

De POV heeft een structuur waarbij de leden-varkenshouders het voor het zeggen krijgen. De boer aan het roer als springplank naar ketensamenwerking is het motto.

De POV streeft naar een innovatieve en vitale varkenshouderij met een goed rendement voor de varkenshouders. Het standpunt op alle dossiers is dat de POV geen voorstander is van de kostprijsverhogende maatregelen, tenzij de markt ervoor betaalt. Kostenreductie, ketensturing, revitalisering en innovatie blijven de kernpunten. In aansluiting daarop zal de POV blijven investeren in sector-PR en intensieve communicatie met de leden.

De POV zal zich primair richten op belangenbehartigende activiteiten op nationaal sectoraal niveau.  De POV werkt nauw samen met de LTO organisaties. De thema’s op het gebied van internationale-, intersectorale nationale- en regionale belangenbehartiging worden behartigd door de LTO organisaties. De POV zorgt hierbij voor de input vanuit de varkenshouderij. Dit ook via de zeven regionale besturen van de POV.

Voor meer informatie, kijk op www.pov.nl.

Leden van de POV en varkenshouders die lid willen worden kunnen ook bellen en mailen met de POV informatielijn, met vragen over de belangenbehartiging, I&R registratie en lidmaatschap. Telefoonnummer: 088 888 66 05 / e-mail: info@pov.nl

 

 

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.