WUR berekende: 30 euro per hectare meer opbrengst door plaatsen van stuw

  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  • Water en bodem in balans

Melkveehouder Geert Stevens deelde hoe hij geld verdient met beter waterbeheer tijdens zijn eerste bijeenkomst als DAW demobedrijf. Er was veel belangstelling voor de tips van de Overijsselse boer.

Meer dan twintig belangstellenden luisterden dinsdag 25 april naar het verhaal van melkveehouder Geert Stevens over zijn aanpak van waterbeheer. Ook Nieuwe Oogst en RTV Oost waren aanwezig. Om zich beter te wapenen tegen droogte op de droge zandgrond in het Overijsselse Holten plaatste Geert een stuw in december 2022. Dat deed hij in nauwe samenwerking met waterschap Rijn en IJssel met als doel water beter vast te houden. Ook is hij aan de slag gegaan met kruidenrijke graslanden. De diepere beworteling van kruiden zorgen dat het vocht beter in bodem wordt vastgehouden. 

Hoeveel hectares krijgen meer water door de stuw?

Expert Koos Verloop van de WUR was aanwezig in Holten om uitleg te geven over de terugverdientijd van het plaatsen van een stuw. De stuw is in het geval van Geert gefinancierd door waterschap Rijn en IJssel via het project Elke druppel de grond in. De terugverdientijd is afhankelijk van het aantal hectares dat door de stuw voorzien wordt van meer water. De WUR berekende dat Geert jaarlijks 200 kilo droge stof meer zou kunnen oogsten door een hoger waterpeil, dat is zo'n 30 euro per hectare per jaar meer. 

BedrijfsWaterWijzer voor bewustwording

Wat Geert ook helpt bij het waterbeheer op zijn bedrijf is het gebruik van de BedrijfsWaterWijzer. Deze tool brengt risico’s met betrekking tot water voor een melkveebedrijf in beeld. De resultaten uit deze wijzer helpen Geert bij het nemen van gerichte maatregelen op het gebied van waterkwantiteit- én kwaliteit op zijn melkveebedrijf. Zo plaatst hij de drinkbakken van de koeien verder af van de sloot. Dat komt ten goede aan de waterkwaliteit. Geert gaat ook in gesprek met boeren uit zijn omgeving en het waterschap, zoals hij ook deed bij het plaatsen van de stuw. Geert: "Het helpt bij een stukje bewustwording bij wat watermaatregelen voor je bedrijf kunnen betekenen."

DAW netwerk demobedrijven

Geert Stevens is deelnemer aan het DAW netwerk demobedrijven. Met het DAW demobedrijf netwerk willen we  agrarische ondernemers een podium bieden om hún praktijkkennis- en ervaringen te delen met andere ondernemers en beleidsmakers. Onze deelnemers nemen maatregelen op het gebied van bodem- en waterbeheer die goed zijn voor hun bedrijfsrendement en hun omgeving. Wil jij ook maatregelen nemen en hierover in gesprek met andere boeren? Kijk op deze pagina voor meer informatie.