Michaele Aline Elisabeth van Leeuwen

Projectleider
  • Team Programma's en Projecten

Graag help ik boeren bij het verduurzamen van hun huidige bedrijfsvoering zodat zij in de toekomst een goed inkomen hebben en plezier in hun ondernemerschap. Dit doe ik o.a. in mijn rol als projectleider van Vruchtbare Kringloop Overijsel, WaterwijsboerenNoten uit Overijssel of Natuur inclusief met bomen. Mijn dag sluit ik succesvol af als ik een bijdrage heb mogen leveren aan sparren, kennisdelen en stimuleren van agrarische ondernemers is anders denken. Kansen zien in kringlooplandbouw. Agroforestry is de kans voor melkveehouders op zand en klei gronden om hun huidige bedrijfsvoering klimaat en economisch bestendig te maken. Thuis op ons melkveebedrijf met notenteelt en boerderijeducatie leer en experimenteer ik. De bodem als basis (vanuit mijn opleiding tot bodemadviseur), wat gevolgen heeft voor de gewassen die erop groeien, wat zorgt voor een bepalend rantsoen die zichtbaar wordt in diergezondheid en economisch rendement.

Doen is de beste manier van denken. Ontwijk negatieve mensen en zoek inspiratie in diversiteit. Ga mee op ontdekkingsreis!

Weten wat ik voor jou kan betekenen? Bel of mail mijn gerust!