Functionele agrobiodiversiteit (FAB+)

Het doel van dit project is om samen met telers en onderzoekers in Noord-Holland natuurlijke alternatieven te vinden voor gewasbeschermingsmiddelen.

Over dit project

De maatschappelijke vraag om meer groen in het agrarisch gebied klinkt steeds luider. Agrarische ondernemers hebben veel potentie om bij te dragen aan biodiversiteit in het landelijk gebied, bijvoorbeeld door de inrichten van groenstroken langs de percelen. Hier zit een potentiële win-win situatie. Als het lukt om met groenstroken soorten te stimuleren, die functioneel zijn voor jou als telers, is dat winst voor jou en voor de biodiversiteit. Tegelijkertijd zijn er zorgen: wat als die groenstroken plagen en ziekten aantrekken of de onkruiddruk verhogen?

Er is behoefte aan kennis over de voordelen en risico’s van het vergroten van soortenrijkdom op het bedrijf en aan handvatten om groenstroken zo in te richten dat deze functioneel zijn. Daarom zijn we dit project gestart; samen met WUR Open Teelten, BO Akkerbouw, NFO, Van Iperen, Agrifirm, Cosun Beet Company en de cooperaties Collectief Hoeksche Waard en Flevolands Agrarisch Collectief.

In dit project ontwikkelen we een webapplicatie (tool) die een teler of adviseur helpt bij het maken van een keuze over welke plantensoorten in te zaaien in een groenstrook of welke heesters in een haag te poten op basis van een vooraf bepaald doel. De doel kan zijn het aantrekken van natuurlijke vijanden, maar ook het bevorderen van bestuivers of het verfraaien van het landschap. De tool geeft een overzicht van de functies van plantensoorten alsook eventuele risico’s op ziekten, plagen, onkruiden of aaltjes in combinatie met een gewas. De tool laat ook zien welke informatie nog ontbreekt of onzeker is.

De planning is om in 2023 de tool, in samenspraak met telers en adviseurs, te bouwen. Ondertussen wordt er door onderzoekers van WUR Open Teelten en partners hard gewerkt om zoveel mogelijk beschikbare informatie in de tool te zetten. In 2024 wordt komt de tool voor iedereen beschikbaar en gaan we daar gezamenlijk mee aan de slag in een aantal workshops.

Mede mogelijk gemaakt door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Topsector Agri & Food en Fondsen LTO Noord

Project FAB+ (afgerond in 2022)

In het project FAB+, voorloper van het KoM-project ‘Ontsluiten kennis Functionele Agrobiodiversiteit´, ontwikkelden telers samen met onderzoekers kennis over het aantrekken van natuurlijke plaagbestrijders. Het onderzoek richtte zich hoofdzakelijk op de bestrijding van trips in ui en luis in consumptieaardappel.

Inzichten FAB+

  • We zien dat trips zichtbaar afneemt wanneer de zweefvlieglarven verschijnen;
  • We zien dat diverse akkerranden gunstiger zijn in het bestrijden van plaaginsecten dan mono-randen;
  • Mogelijk dragen zweefvlieglarven bij aan het vertragen van de populatieopbouw trips;
  • Het inzaaien van spuitsporen resulteert mogelijk in een gelijk aantal of minder trips;
  • Zweefvliegen dragen vermoedelijk tot 15 meter van de bloemrand bij aan biologische bestrijding.

Het LTO Noord Innovatiefonds maakt dit mogelijk

Van plan naar perceel inzaaien

Als deelnemer van dit project maak je samen met onderzoekers een plan voor de inrichting van natuurlijke elementen op je perceel en ga je dit vervolgens inzaaien. Tijdens het teeltseizoen komen onderzoekers langs om het aantal pleeginsecten en natuurlijke vijanden te tellen. Na afloop worden de resultaten samen met de telers geëvalueerd.

akkerbouwer-67

Kennis delen

Telers kunnen samen met onderzoekers kennis ontwikkelen over het aantrekken van natuurlijke plaagbestrijders.

akkerbouwer-66

Goed voor ons allemaal

Als we minder gewasbeschermingsmiddelen kunnen gebruiken, is dat goed voor ons allemaal.

akkerbouwer-70

Mijlpalen

Resultaten

We komen dichterbij een natuurlijk alternatief voor gewasbeschermingsmiddelen voor boeren en tuinders. Dit biedt handelingsperspectief in tijden waarin steeds meer ondernemers met minder gewasbeschermingsmiddelen willen werken en het toegestaan aantal gewasbeschermingsmiddelen afneemt.

Positieve bijdrage van natuurlijke vijanden in consumptieaardappelen

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Ben je benieuwd naar dit experiment en wil je deelnemen of meer weten? Laat het ons weten.