1. Urban Dairy

  LTO Noord Fondsen

  Beladon wil onder andere in samenwerking met Horecaondernemer Eten uit je Eigen Stad, Courage, Melkveehouder(s) Midden Delfland, Gemeente Delfland, Hoge School in Holland, Havenbedrijf Rotterdam met het bestaande Koeientuinconcept, de zogenaamde Drijvende Koeientuin in de Merwe4Haven in Rotterdam ...

 2. Kansen voor zeewier als veevoer of als voersupplement voor vee komen steeds meer in het nieuws. LTO Noord heeft samen met BlueO2, Wageningen Livestock Research en andere partijen een onderzoeksproject opgezet om de effecten van zeewiersupplementen op methaanreductie bij melkvee te testen.

 3. Keuken van Utrecht

  LTO Noord Fondsen

  Onder de titel Keuken van Utrecht zal een jaar lang via de regionale omroep aandacht worden besteed aan voedselproductie en consumptie in en rond de stad Utrecht. LTO geeft sturing aan de onderwerpen die in een aantal uitzendingen getoond worden.

 4. Smart Farmer Grid

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord streeft naar slimmere energienetwerken (Smart Grids) om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke en economische wens energie/elektriciteit op regionaal niveau te produceren maar er ook zuiniger mee om te gaan.

 5. Duurzame energieproductie, energiebesparing en slimme innovaties vragen om een slim energienet.

 6. Pol-Zinger Strokenfreesploeg

  LTO Noord Fondsen

  Ontwikkeling van een nieuwe machine voor de inzaai van snijmais in/na blijvend grasland, op basis van niet kerende grondbewerking.

 7. Naar een duurzame koolteelt

  LTO Noord Fondsen

  Het ontwikkelen van kansrijke robuuste teeltsystemen voor een duurzame koolteelt

 8. Demovelden Kunstmestvervangers

  LTO Noord Fondsen

  In dit project wordt in regionale veldproeven de landbouwkundige werking van herwonnen meststoffen (Groene Weide Meststof) getest.

 9. Met gebiedspartners van het Boetelerveld heeft LTO Noord een project geformuleerd gericht op evenwichts-bemesting in de bufferzone van hiervoor genoemd Natura 2000-gebied zodat de bufferzone in agrarisch gebruik kan blijven.

 10. Rabo AZ-tour

  LTO Noord Fondsen

  Een lesprogramma om leerlingen uit het primair onderwijs na te laten denken over een gezonde levensstijl, gezond voedsel en daaraan gerelateerde zaken. In dit programma is ruimte voor bezoeken aan voedselproducenten, boeren en tuinders dus.