Rene Van Arkel

'Ondersteun lokale afdelingen goed'

‘Zorg ervoor dat de lokale LTO Noord-afdelingen goed worden ondersteund en vertegenwoordigd blijven. Voor veel boeren en tuinders is de lokale afdeling van LTO Noord een belangrijke reden om lid te zijn van de vereniging, soms wel de belangrijkste reden.’

Dat zegt René van Arkel in de serie 'Wij van LTO Noord'.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Mijn vrouw Aliene en ik hebben een akkerbouwbedrijf en vleeskuikenhouderij in Middenmeer.
‘We telen consumptieaardappelen, uien, bieten en graan en houden 157.000 vleeskuikens. De vleeskuikens blijven veertig dagen op ons bedrijf, in een cyclus van zeven weken. Daarnaast doen we nog wat loonwerk voor collega-boeren.’

Wat zijn uw toekomstplannen voor het bedrijf?

‘Twee jaar geleden hebben mijn vrouw en ik het bedrijf overgenomen van mijn ouders. De komende jaren willen we het bedrijf verder optimaliseren en doorgroeien. Maar eerst willen we de puntjes op de i zetten, want wat je doet, moet je goed doen.
‘We werken naar een stabiel personeelsbestand. Wij streven er namelijk naar om niet meer dan veertig uur in de week te werken. Zo houden we ook tijd over voor andere dingen. We hebben twee medewerkers fulltime in dienst.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Belangenbehartiging vind ik belangrijk. Door aangesloten te zijn bij LTO Noord, blijf ik op de hoogte van de wet- en regelgeving, de veranderingen daarin en actuele thema’s.’

Waar is LTO Noord-afdeling Hollands Kroon mee bezig?

‘De afdeling is in gesprek met gemeente Hollands Kroon over de nieuwe gebiedsvisie. Uit het conceptdocument dat er nu ligt, blijkt dat de gemeente het bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer verder wil uitbreiden. Zij heeft daarvoor een grote ‘ontwikkelvlek’ aangewezen. Deze uitbreiding gaat helaas ten koste van landbouwgrond.
‘De afdeling presenteert gemeente Hollands Kroon als ‘Agrarische Hoofdstad van Nederland’. Dat hebben zij goed opgepakt. In het kader daarvan organiseren zij verschillende activiteiten en zijn zij partner geweest van Sail Den Helder.’

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Ik verwacht dat LTO Noord de belangen van alle sectoren de komende jaren blijft behartigen.
‘Voor mijn gevoel worden de kleinere sectoren, zoals de pluimveehouderij, nu minder goed vertegenwoordigd ten opzichte van de grote sectoren, zoals de melkveehouderij. LTO moet hier een goede balans in zien te vinden.’

Heeft u nog tips voor LTO Noord?

‘Zorg ervoor dat de lokale LTO Noord-afdelingen goed worden ondersteund en vertegenwoordigd blijven.
‘Voor veel boeren en tuinders is de lokale afdeling van LTO Noord een belangrijke reden om lid te zijn van de vereniging, soms wel de belangrijkste reden.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord was?
‘Dan zou ik gesprek willen met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ik zou dan graag met haar willen praten over het controlesysteem en de werkwijze van de NVWA met betrekking tot het ketenstelsel van pluimvee.’

Naam: René van Arkel (36)
Soort bedrijf: gemengd
In: Middenmeer (Noord-Holland)
Lid sinds: ‘altijd al’

Bron: Nieuwe Oogst