1. In Waterpark Zuid-Holland staat eigenaarschap van grondeigenaren en –gebruikers centraal bij het onderzoek naar succesvolle businesscases met synergie van landbouw, natuur, recreatie en waterbeheer.

 2. Rijp & Groen fase 1

  LTO Noord Fondsen

  In dit project wordt de in gang gezette beweging naar natuurinclusieve landbouw gefaciliteerd en gestimuleerd door een Living Lab.

 3. Verkenning Notenteelt

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord regio Oost wil de mogelijkheden en kansen van notenteelt in Oost Nederland/Gelderland onderzoeken.

 4. Het ontwikkelen van een projectplan voor kennisdelen binnen de Vruchtbare Kringloop Overijssel dat ingediend kan worden voor een subsidieregeling van de provincie Overijssel.

 5. Wilt u meer kennis en ervaring op doen met kringlooplandbouw? En wilt u aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning? In het project Vruchtbare Kringloop kunt u samen met uw collega-ondernemers de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu verbeteren.

 6. Cofinanciering van een POP3-aanvraag Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland (Drenthe).

 7. Meetnet voor biodiversiteit op boerenbedrijven

 8. Dit project ondersteunt veehouders van de dikbilrassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont om de omslag te maken naar meer natuurlijke geboorten.

 9. Brandveiligheid: de risico's en maatregelen