1. Onderzoek of de technologie van energieopwekking in waterverzadigde bodems ook grootschalig op veengrond toepasbaar is.

 2. LTO Noord Gelderland heeft samen met Friesland Campina, ForFarmers, Waterschap Rijn en IJssel, De Vries Projectregie (Carel de Vries) en Projecten LTO Noord het project Vruchtbare kringloop Achterhoek uitgewerkt.

 3. Doorontwikkeling van het systeem voor de teelt van chrysanten op water.

 4. Het goed neerzetten van Het Beste Idee van Varkensland als beweging.

 5. Taskforce Korte Keten

  LTO Noord Fondsen

  De Taskforce Korte Keten bundelt kennis, inzichten, data en ervaringen van partijen, waardoor samenwerking wordt gestimuleerd en men leert van elkaars ervaringen. De Taskforce streeft er naar om in gezamenlijkheid – door krachten te bundelen – knelpunten aan te pakken.

 6. Schoon erf, schoon water: melkveehouders werken samen met het waterschap aan schoner water.

 7. Mede op initiatief van LTO Noord is het project Proeftuin Natura 2000 Veenweiden geïnitieerd.

 8. Maatlat ERF SMK-certificering

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord/LTO Nederland wil een Maatlat Erf ontwikkelen. Een Maatlat Erf is een gecertificeerd erf waarvan de emissies tot nul zijn gereduceerd.