1. Wilt u meer kennis en ervaring op doen met kringlooplandbouw? En wilt u aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning? In het project Vruchtbare Kringloop kunt u samen met uw collega-ondernemers de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu verbeteren.

 2. Cofinanciering van een POP3-aanvraag Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland (Drenthe).

 3. Meetnet voor biodiversiteit op boerenbedrijven

 4. Dit project ondersteunt veehouders van de dikbilrassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont om de omslag te maken naar meer natuurlijke geboorten.

 5. Brandveiligheid: de risico's en maatregelen

 6. Het Beste Idee van Varkensland

  LTO Noord Fondsen

  Innovatie in de varkenshouderij

 7. Duurzame regionale producten voor de foodservicemarkt in Leiden.

 8. De uitdaging om een forse winst op biodiversiteit te combineren met behoud van voerproductie of efficiëntieverbetering.

 9. De toekomstbestendigheid van twee agro-sectoren: de melkveehouderij en de zeewiersector

 10. Een bundeling van aanvragen voor kleinschalige molens.