Leidingen

Voor grondeigenaren en -gebruikers heeft LTO Nederland een totaalpakket aan afspraken gemaakt met Gasunie en Tennet. De gemaakte afspraken gaan over de vergoedingen die de gebruikers en grondeigenaren krijgen voor het door hen tijdelijk beschikbaar stellen van gronden en de werkwijze van  Gasunie en Tennet wanneer zij leidingen aanleggen op landbouwgrond of onderhoud hieraan moeten uitvoeren. Het betreft een breed pakket van afspraken: van vooroverleg en voorlichtingsbijeenkomsten tot procedures over de betaling van naschade. Vóór uitvoering van de werkzaamheden sluit de Gasunie  en Tennet een zakelijk rechtovereenkomst af met de grondeigenaar. LTO Nederland heeft met de Gasunie en TenneT vergoedingen afgesproken voor het beschikbaar stellen van gronden en voor de schade die de grondeigenaar/gebruiker ondervindt door de werkzaamheden van leidingaanleg en eventuele vervolgschade. De vergoeding is afhankelijk van:

  • de periode (en totale tijd) waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd waardoor de grondeigenaar/ -gebruiker zijn grond niet voor productie kan benutten, 
  • de breedte van de werkstrook die Gasunie  en Tennet nodig hebben voor aanleg,
  • de schade aan bodem en gewas.

Het totaalpakket aan afspraken tussen LTO Nederland en de Gasunie en Tennet, worden door het overgrote deel van de andere leidingleggers, waterschappen, etc. overgenomen. Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden van de Gasunie en Tennet of over de gemaakte afspraken dan kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum van LTO Noord, info@ltonoord.nl of  088-888 66 66 kies 2.

Gerbrand van 't Klooster

Gerbrand van 't Klooster

Coordinator Omgeving

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.