1. Bodemleven in de toplaag

  LTO Noord Fondsen

  Dit project/onderzoek richt zich op de biodiversiteit in de bodem en dan met name op het voorkomen van springstaarten en mijten.

 2. Opdoen en vastleggen van praktische kennis rond FAB-maatregelen.

 3. Een ontwikkelbudget om vanuit LTO Noord ondersteuning te geven aan het uitwerken van een POP3-aanvraag voor de realisatie van een proefbedrijf voor de geitenhouderij bij de Aeres-groep in Dronten.

 4. Ontwikkelbudget om uit te zoeken hoe de Pootaardappel-academie een sterkere rol kan spelen als telersplatform in The Potato Valley.

 5. Een handboek kweekmethode sprinkhanen waarin ook de daarbij behorende risico’s voor mens, dier en milieu beschreven worden.

 6. Een ondernemersgroep met glastuinders in de Bommelerwaard wil samen een visie en een agenda ontwikkelen ten behoeve van de elektrificatie van het tuinbouwbedrijf/gebied.

 7. Dit project is een voorbeeld van een hoogwaardige toepassing van mestproducten.

 8. Ontwikkelen van een werkwijze waarbij agrarische asbestdaken worden vervangen en worden voorzien van zonnepanelen door middel van Postcoderoosprojecten.

 9. Utrecht wil dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. Om dit te realiseren, is het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht opgezet.

 10. Koolzaadolie

  LTO Noord Fondsen

  Het vermarkten van koolzaadolie uit Oost Nederland als consumenten-spijsolie op de Nederlandse markt.