Bodemverdichting Noord-Nederland

Het doel van dit project is het stimuleren van werkmethodes die bodemverdichting voorkomen. Dit doen we samen met boeren, tuinders en loonwerkers.

Over dit project

Ongeveer 45% van de bodem in Nederland is in meer of mindere mate verdicht. Een verkennend onderzoek van Aequator Groen & Ruimte en Hogeschool Van Hall Larenstein in de drie noordelijke provincies laat zelfs cijfers zien die nóg verontrustender zijn.

Experimenteren met bewerkingsmethodes 

Experimenten bij deelnemende bedrijven dragen bij aan bewustwording over de verdichtingsproblematiek. Bij de experimenten worden verschillende bewerkingsmethodes met elkaar vergeleken. Ook de effecten van specifieke (diep wortelende) gewassen op de bodemkwaliteit komen daarbij aan bod. Op die manier ontstaat inzicht in maatregelen die bodemverdichting kunnen tegengaan.

Wat betekent dit voor ons allemaal? 

Het voorkomen van bodemverdichting draagt bij aan een duurzame landbouwpraktijk. Goed voor natuur, milieu; minder afspoeling van nutriënten én de portemonnee; bodemverdichting leidt vroeg of laat tot minder gewasopbrengst).

Resultaten

Naast kennis en inzicht vanuit de experimenten zijn gedurende het project checklists ontwikkeld die agrariërs en loonwerkers helpen om sámen afspraken te maken over een bodemvriendelijke bewerking van de percelen.

Checklists ontwikkeld voor afspraken tussen boer en loonwerker

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe mee aan dit project en schrijf je in