Nieuwe verdiepingsgroep Bodem als Basis voor boeren in Midden-Delfland

  • Bodem als basis
  • Water en bodem in balans
  • Delflands Groen

De bodem is het belangrijkste kapitaal van de boer. In Midden-Delfland werken we daarom mee aan het project Bodem als Basis, onderdeel van het gemeentelijk programma Duurzaam Boer Blijven.

Koeien Midden-Delfland

Om die basis onder het agrarisch bedrijf op orde te houden en/of te krijgen start binnen het programma Duurzaam Boer Blijven een nieuw verdiepend onderdeel: Bodem als Basis. Speciaal voor boeren die willen werken aan een weerbare, sterke bodem. En zie je te weinig bodemleven en wil je dat verbeteren? Wil je weten hoe je gras het stikstof beter kan opnemen, maar weet je niet hoe? Je leert over beter bodembeheer binnen Bodem als Basis.

Bodem als Basis

Onder begeleiding van een bodemcoach en projectleider Inge van Paassen van LTO Noord verbeter je de bodemvruchtbaarheid en de bodemgesteldheid op je eigen bedrijf. Met een bodemgroep werk je aan een aanpak waar een gezonde bodem en een beter inkomen hand in hand gaan. Bodem als Basis, wij helpen je adviezen in de praktijk te brengen door:

  • Een keukentafelgesprek met de bodemcoach;
  • samen de bodem te bekijken door middel van een profielkuil;
  • het bodembehandelplan op maat met aandacht voor omgaan met (kunst)mest, mineralen en sporenelementen in balans krijgen, bodemleven stimuleren, enzovoort;
  • een verdiepingsbijeenkomst;
  • alle gelegenheid om vragen te stellen en die beantwoord te krijgen.

Ruim honderd agrariërs in Zuid-Holland gingen je al voor en zijn positief

In 2019 startte LTO Noord in de Zuid-Hollandse Delta met een bodemoptimalisatietraject, waar akkerbouwers, melkveehouders, tuinders, fruittelers en een herenboer onderdeel werden van ‘de bodemgroep’. Door de positieve ervaringen van de deelnemers en de goede resultaten is het project als ‘Bodem als Basis’ uitgebreid tot een netwerk van ruim honderd agrariërs verspreid over Zuid-Holland. Of lees hier het inspirerende verhaal van ondernemer Dirk Stuij.

De basis op orde, doe ook mee met Bodem als Basis

Ben je enthousiast geworden door deze informatie en wil jij ook graag persoonlijk bodemadvies? Meld je dan uiterlijk 10 juli aan. Er zijn een beperkt aantal plaatsen, dus wacht niet en meld je direct aan. Stuur – voor vragen en om je aan te melden – een mailtje aan ivpaassen@ltonoord.nl of bel naar 06 13764618.