Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het doel van ons project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is om knelpunten rondom schoon en voldoende water voor boeren en tuinders op te lossen.

Over dit project

Schoon en voldoende water is essentieel voor onze land- en tuinbouw. Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)  werken wij aan projecten gericht op beter water- en bodembeheer zoals Vruchtbare Kringloop, Schoon Erf Schoon Water en Zelf meten erfafspoeling. Zo helpen we bij toekomstbestendig ondernemen. Ook bevorderen we met het DAW de samenwerking tussen boeren en tuinders, waterschappen en drinkwaterbedrijven.   

LTO Noord wil een voortrekkersrol vervullen om de sector zichzelf op onderdelen te laten verbeteren. Dit doen wij samen met betrokken partners zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven en Kadaster. Wij willen een verbindende factor zijn tussen deze partners en de individuele boeren die op hun eigen bedrijf werken aan het verbeteren van die onderdelen.   

Lees meer op onze projectwebsite: ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’. 

Kosten besparen en toekomstbestendig bedrijf

Voldoende en schoon water is van cruciaal belang voor gezonde gewassen en een goede ruwvoerproductie. Via DAW-projecten leren boeren en tuinders over werken aan goed bodembeheer en efficiënter omgaan met nutriënten. Dit draagt bij aan een hogere gewasopbrengst of het beperken van opbrengstverliezen. Dat bespaart kosten en zorgt voor een toekomstbestendig bedrijf.

Akkerbouwer-52

Robuust watersysteem in het belang van ons allemaal

Weerpatronen worden extremer, met daardoor vaker kans op perioden van wateroverlast en langdurige droogte. Het DAW is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: werken aan een robuust watersysteem en dat is in het belang van ons allemaal. De kennis en ervaringen van onze boeren en tuinders delen we breed in onze sector.

waterbeheer-01

Schoon drinkwater voor ons allemaal

We dragen via het DAW bij aan het oplossen van de wateropgaven, zodat iedereen over schoon en voldoende (drink)water kan beschikken,

vechtdal-47

Resultaten

Binnen DAW werken zo’n 15.000 boeren en tuinders in ruim 400 projecten schoon en voldoende water en een betere bodem.  

15.000 boeren en tuinders werken in ruim 400 projecten

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe mee aan dit project en schrijf je in