Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het doel van ons project 'Deltaplan Agrarisch Waterbeheer' is om knelpunten rondom schoon en voldoende water voor boeren en tuinders op te lossen.

Over dit project

In het  Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken we samen met waterschappen aan schoner en voldoende water en een betere bodem.  Boeren en tuinders nemen vrijwillig maatregelen op hun bedrijf of doen mee in een van de 500 DAW-projecten om meer kennis op te doen. Denk aan projecten rond verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater.

Want water is van cruciaal belang voor ons allemaal. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. Het water moet bovendien van goede kwaliteit zijn om gewassen en landbouwdieren gezond te houden. Agrarisch ondernemers hebben daar zelf invloed op. Met de juiste aanpak kunnen zij ook de biodiversiteit en ecologie op en om het eigen bedrijf verbeteren. De kwaliteit van de bodem is daar nauw mee verbonden.

Het DAW ondersteunt zo – samen met diverse partners – boeren en tuinders die een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van economisch sterke en duurzame landbouwbedrijven.

Hierbij werken we samen met deskundigen van waterschappen, provincies, het Rijk, terreinbeherende organisaties, agrarische collectieven en drinkwaterbedrijven.

Via deze link vind je de website van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Wil je op de hoogte blijven van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer? Meld je dan aan voor de DAW-nieuwsbrief.

Zes thema’s centraal

Bij het project ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’ staan zes thema’s centraal, namelijk:

Doe mee

Kosten besparen en toekomstbestendig bedrijf

Voldoende en schoon water is van cruciaal belang voor gezonde gewassen en een goede ruwvoerproductie. Via DAW-projecten leren boeren en tuinders over werken aan goed bodembeheer en efficiënter omgaan met nutriënten. Dit draagt bij aan een hogere gewasopbrengst of het beperken van opbrengstverliezen. Dat bespaart kosten en zorgt voor een toekomstbestendig bedrijf.

Akkerbouwer-52

Robuust watersysteem in het belang van ons allemaal

Weerpatronen worden extremer, met daardoor vaker kans op perioden van wateroverlast en langdurige droogte. De kennis en ervaringen van onze boeren en tuinders delen we breed in onze sector.

waterbeheer-01

Schoon drinkwater voor ons allemaal

We dragen via het DAW bij aan het oplossen van de wateropgaven, zodat iedereen over schoon en voldoende (drink)water kan beschikken,

vechtdal-47

Resultaten

Binnen DAW werken zo’n 15.000 boeren en tuinders in ruim 400 projecten schoon en voldoende water en een betere bodem.  

15.000 boeren en tuinders werken in ruim 400 projecten

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Joris Baecke

Portefeuillehouder Bodem en Water LTO Nederland Auteur blogs
Unknown

Doe mee aan dit project en schrijf je in