Perceelemissie in de hand

Het doel van dit project is om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het oppervlakte water.

Over dit project

Akkerbouwers nemen op vrijwillige basis maatregelen om perceelemissie (afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater) tegen te gaan. Ze testen deze in de praktijk en delen de ervaringen met andere akkerbouwers. Lees voor meer informatie ook onze brochure Perceelemissie in de hand. Wij organiseren ook demo bijeenkomsten op het veld. Houd deze webpagina in de gaten voor de exacte datum en tijd hiervan. 

Video's en factsheets

Liever (terug)kijken naar enkele resultaten van dit project? Wij ontwikkelde tot nu toe 5 video's waarbij we akkerbouwers van pilotbedrijven aan het woord laten over de maatregelen. 

Ook ontwierpen wij 6 factsheets over de verschillende maatregelen die akkerbouwers kunnen helpen. Klap het menu open en je vindt ze alle 6. 

Testen maatregelen tegen perceelemissie

Deelnemers testen in dit project maatregelen om perceelemissie tegen te gaan en leren deze in te passen in hun bedrijfsvoering. Dit is maatwerk.

Kennisdeling

De resultaten en de ervaringen worden gedeeld met collega akkerbouwers in studiegroepen en tijdens demobijeenkomsten.

akkerbouwer-38

Bewustwording omgeving

De deelnemers laten met de maatregelen de samenleving zien dat ze zich bewust zijn van hun omgeving.

Akkerbouwer-52

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe mee aan dit project!