Informatiecentrum site - foto Ruud Ploeg

Informatiecentrum LTO Noord biedt luisterend oor en is er voor een persoonlijk gesprek

Het informatiecentrum van LTO Noord krijgt iedere dag meer telefoontjes over de gevolgen van de coronacrisis. 'We zijn er voor leden die praktische vragen hebben, maar ook voor leden die zwaar getroffen worden door de coronacrisis en daarover hun hart willen luchten', zegt coördinator Nicole van de Pas van het LTO Noord informatiecentrum.

Leden bellen en mailen met praktische vragen, bijvoorbeeld over wat te regelen met de bank en de belastingdienst nu ze geconfronteerd worden met het wegvallen van de afzet van hun bloemen. 
'Glastuinders bellen, maar ook tulpenbroeiers- en telers die dit seizoen hun opbrengst zien wegvallen, terwijl ze voor het volgende seizoen alweer kosten moeten maken', zegt Van de Pas. 
'Vanuit de akkerbouw krijgen we vragen van fritesaardappeltelers die de aardappelen nog in de opslag hebben liggen. Bij de praktische vragen die binnenkomen, hebben wij meteen oor voor de problemen waar mensen zich in bevinden. We luisteren naar wat ze bedoelen', vervolgt de coördinator.
 
Dierenarts
Telefoontjes van melkveehouders gaan volgens Van de Pas over de controles van Qlip, of die nog doorgaan en of de melk nog wordt opgehaald als de coronamaatregelen verscherpt worden. 'Ondernemers bellen ook met aandachtspunten als: denken jullie eraan dat de dierenarts en voerleverancier op de bedrijven kunnen blijven komen, hebben jullie daar aandacht voor?'
Van de Pas: 'Als je stress ervaart en je kunt dit soort zorgpunten bij je belangenbehartiger neerleggen, dan kan dat een stuk rust geven. En kun jij je focussen op de dingen waar je zelf invloed op hebt.'
Juist in deze onzekere tijd wil LTO Noord er zijn voor haar leden. Zij worden niet alleen met financiële problemen geconfronteerd, maar ook met zorgen voor nu en de toekomst van hun bedrijf. Van de Pas en haar collega's gaan in gesprek met leden, bieden een luisterend oor en verwijzen door indien nodig. 
'Bij ondernemers die hun bloemen moeten weggooien omdat er geen afzet meer voor is, komen niet veel mensen meer langs', stelt Van de Pas. 'Wij bieden ledenzorg, zijn er voor een persoonlijk gesprek met die ondernemer of de gezinsleden. Praten lucht altijd op.'
 
Bezinken
'Het kan zijn dat je nu als ondernemer erg druk bent met het oogsten van je product en niet de tijd hebt om te laten bezinken wat er gebeurt', zegt de coördinator van het informatiecentrum. 
'Het is belangrijk dat leden weten dat ze bij ons terecht kunnen als ze over een tijdje wel met vragen zitten over wat deze crisis voor hen persoonlijk en voor het bedrijf betekent.'
Van de Pas benadrukt dat het informatiecentrum er zoals altijd ook is voor de 'huis, tuin en keukenvragen', bijvoorbeeld over pacht of de gasunietarieven. 'We krijgen ook telefoontjes van studenten die willen meehelpen bij de oogst. De positieve dingen wil ik ook benoemen.'

 

Bron: Nieuwe Oogst