1. Duurzame regionale producten voor de foodservicemarkt in Leiden.

 2. De uitdaging om een forse winst op biodiversiteit te combineren met behoud van voerproductie of efficiƫntieverbetering.

 3. De toekomstbestendigheid van twee agro-sectoren: de melkveehouderij en de zeewiersector

 4. Een bundeling van aanvragen voor kleinschalige molens.

 5. Kern van het project is kennisoverdracht en het leren van (praktische) vaardigheden op het gebied van notenteelt.

 6. ACHIEVE

  LTO Noord Fondsen

  Jonge geleerd is oud gedaan.

 7. Regio Deal Foodvalley

  LTO Noord Fondsen

  Via regiodeals stimuleert het Rijk de samenwerking tussen regionale partijen om de kracht van de regio te versterken.

 8. Rijp & Groen fase 1

  LTO Noord Fondsen

  In dit project wordt de in gang gezette beweging naar natuurinclusieve landbouw gefaciliteerd en gestimuleerd door een Living Lab.

 9. Hoge nitraatconcentraties in het grondwater hebben nadelige effecten op de drinkwaterwinning en grondwaterafhankelijke natuur, en daarmee ook op de landbouw.

 10. De Bodem APK

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord regio Noord wil een tweejarig project in de Veenkoloniƫn starten gericht op het verspreiden, ontsluiten en in de praktijk toepassen van bestaande kennis ter verbetering van de bodemkwaliteit op bedrijfsniveau.