Wat is belangenbehartiging?

‘Belangenbehartiging’ is een lastig begrip. Hoe leg je aan scholieren / studenten uit wat belangenbehartiging is? Speciaal voor mbo-studenten is een animatie ontwikkeld die boerenbestuurders kunnen gebruiken wanneer zij als gastspreker voor de klas staan.

De animatie geeft kort en krachtig een beeld van wat belangenbehartiging in de agrarische sector is en wat belangenbehartiging voor de boer en tuinder kan betekenen. Ook laat de animatie zien dat belangenbehartiging vaak achter de schermen plaatsvindt, maar dat de resultaten direct merkbaar zijn voor de agrarische ondernemers.  

De animatie is getest bij verschillende partijen en daar kwam ook de reactie dat deze ook goed te gebruiken is voor hbo-studenten, maar ook voor groepen ondernemers zelf.

De animatie is vrij te delen en te gebruiken en maakt onderdeel uit van de toolkit ‘gastles over belangenbehartiging'.

De animatie is ontwikkeld op initiatief van LTO Noord, LLTB en ZLTO in samenwerking met LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, Plantum NL, NFO, NOP, Anthos en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt.