Landschap Utrecht Zuid-Holland

‘Rhenen/Veenendaal en Gelderse Vallei samen verder’

Meer kennis en slagkracht. Dat was voor LTO Noord-afdeling Rhenen/Veenendaal de reden om per 1 januari te fuseren met de afdeling Gelderse Vallei. ‘Door deze fusie kunnen we samen nog meer bereiken voor onze leden’, zegt afdelingsbestuurder Gert van Laar.

Wat was Rhenen/Veenendaal voor afdeling?
‘Met 31 leden, van wie 23 agrarische bedrijfsleden, was Rhenen/Veenendaal een kleine afdeling. Het ledenbestand in ons werkgebied bestaat vooral uit melkveehouders en een klein aantal kalverhouders, pluimveehouders en varkenshouders en leden met gemengde bedrijven.
‘Het mooie van een kleine afdeling is dat je als bestuur door de korte lijntjes nauw contact hebt met je leden. Dit willen we met de afdelingsfusie graag blijven voortzetten.’

Waar hielden jullie je afgelopen jaren mee bezig?
‘Vooral de positie van de land- en tuinbouw in de Regio Foodvalley, de Regionale Energiestrategie (RES) in ons werkgebied en de ruilverkaveling in Het Binnenveld. Als fusieafdeling gaan we daarmee verder. ‘Onze afdeling ligt in het Utrechtse deel van Het Binnenveld. In 2018 is er een ruilverkaveling geweest om de boeren een grotere aaneengesloten huiskavel te geven. Ook lag er een opdracht van de provincie om de natuurpercelen van Staatsbosbeheer, die versnipperd lagen tussen de landbouwpercelen, geclusterd te krijgen. Nu zijn die aaneengesloten in de Achterbergse Hooilanden. We houden nog een vinger aan de pols, want de bestemmingswijziging is nog niet definitief doorgevoerd.’

Waarom een afdelingsfusie?
‘De afdeling Gelderse Vallei is met een grote achterban en 24 bestuursleden een belangrijke gesprekspartner voor de provincie, gemeenten en andere partijen. Het werkgebied van de afdeling bestaat uit twee provincies en twaalf gemeenten. ‘Het voordeel van een groot afdelingsbestuur is dat je je per persoon beter kunt verdiepen in specifieke zaken. Je hebt meer kennis en kunt daardoor als afdeling de ballen beter in de lucht houden.’

Welke oud-bestuurders van Rhenen/Veenendaal gaan mee naar de Gelderse Vallei?
‘Samen met Frans van Laar heb ik zitting genomen in het nieuwe afdelingsbestuur. Afdelingsvoorzitter Cornelis van de Westeringh heeft afscheid genomen en secretaris Jacco Wisserhof zal ook stoppen met zijn bestuurstaken.’

Bron: Nieuwe Oogst