Mobiele opvouwbare zonnepanelen

Het permanent plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond vinden wij onwenselijk, daarom ontwerpen en testen we een innovatieve, opvouwbare en autonoom bewegende opstelling van zonnepanelen.

Jacob Jan Dogterom (Goeree-Overflakkee), akkerbouw en bollenteelt, is al jaren bezig met het verduurzamen van zijn bedrijf. Hij is o.a. deelnemer van het project: 'Landbouwbedrijven verduurzamen met waterstof'. Zijn schuurdaken liggen al vol en daarom zoekt hij naar alternatieve locaties voor de opwek van zonne-energie. Het permanent plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond is onwenselijk en daarom kijken we naar dubbele bezetting van landbouwgrond: voedselproductie en energieproductie. In dit project ontwerpen en testen we een innovatieve, opvouwbare en autonoom bewegende opstelling van zonnepanelen, waarmee we dubbele bezetting van landbouwgrond mogelijk willen maken.

Vaste opstanden van zonnepanelen op landbouwgrond heeft een aantal nadelen: minder ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf, vergunningstrajecten en deze blijven ongeveer 25 jaar staan. In deze periode zijn negatieve effecten op bodem en natuur duidelijk zichtbaar en voor agrarische ondernemers onwenselijk.

De opstelling bestaat naar verwachting uit een onderstel met wielen, dat autonoom over de akker beweegt. De flexibele installatie zorgt voor inkomsten per hectare waardoor een akkerbouwmatige teelt zelfs één jaar kan worden uitgesteld. Dit biedt ruimte om gewassen te telen die de biodiversiteit versterken en de bodemkwaliteit verbeteren.

In dit project ontwikkelen we onderstellen met daarop maximaal 168 zonnepanelen. Deze zonnepanelen zijn opvouwbaar bij:

  • slecht weer;
  • bij het uitvoeren van een bewerking op het land;
  • bij het opbergen van de panelen als de zonnestroom in overvloed is. 

Het concept kan opgeschaald worden naar oneindig veel zonnepanelen, dit houdt ook het gebruik in van grotere (volg)wagens.

In dit project kijken we naar de praktische toepasbaarheid, ruimtelijke inpassingsmogelijkheden en kansen voor energieproductie en het stimuleren van biodiversiteit.
We zoeken antwoorden op de volgende vragen:

  • Welk technisch ontwerp maakt het mogelijk om een vouwbare installatie van zonnepanelen autonoom over het akkerland te laten bewegen met een vaste aansluiting op het elektrisch systeem van het bedrijf?
  • Wat is de energetische productie van 168 mobiele zonnepanelen, gemonteerd op een autonoom bewegende installatie op de akker, gedurende een jaar?
  • Is er bij toepassing van verrijdbare zonnepanelen in de bedrijfsvoering meer financiële ruimte voor niet-rendabele rustgewassen die meer winst opleveren voor de vruchtbaarheid van de bodem (mineralen beschikbaarheid en voorraad organische stof)?

Voor deelnemers

Samen met de deelnemers onderzoeken we mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie met een beweegbare opstelling.

Voor agrarische ondernemers

Dankzij de beweegbare opstelling kunnen we landbouwgrond dubbel benutten. Dit draagt bij aan het verdienmodel van boeren en tuinders.

vollegrondsgroenteteelt-139

Voor de samenleving

Wij voorkomen een permanente bedekking van vruchtbare en groene landbouwgronden door zonnepanelen. Flexibele oplossingen bieden ruimte om te ondernemen.

vollegrondsgroenteteelt-128

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wouter Veefkind

Programmamanager en Projectleider Klimaat en Energie
Unknown

Doe ook mee aan dit project