Mineraaltekort gewassen tijdig opsporen met plantsapmetingen

 • Vruchtbare Kringloop
 • Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
 • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
 • Regio West

Als we het vermoeden hebben dat een mens vitaminetekort heeft, dan zoeken we dat uit door middel van een bloedonderzoek. Als het vermoeden klopt dan kunnen we vervolgens bijsturen, bijvoorbeeld met behulp van voeding. Hetzelfde kunnen we doen met onze gewassen, met plantsapmetingen analyseren we de opname van voedingsstoffen in gewassen. Wat zijn plantsapmetingen? We vroegen het aan Gert-Jan de Graaf, Projectleider Duurzaamheid, bij LTO Noord.

uien-teelt-06

Wat zijn plantsapmetingen

Gert-Jan zegt: “Met plantsapmetingen analyseren we op een snelle, nauwkeurige en goedkope wijze de actuele opname van voedingsstoffen in gewassen. We kijken naar de gezondheid van de plant, een optimale opname van voedingsstoffen heeft immers een positief effect op de kwaliteit, stevigheid, houdbaarheid en ziekteweerbaarheid van planten. Plantsapmetingen kunnen daarom een belangrijk hulpmiddel worden voor de boer om een gedetailleerd inzicht in de groei van het gewas te krijgen. Met deze informatie kan de boer daadwerkelijk bijsturen. Het is wel belangrijk om de plantsapmetingen voor 09:00 uur ’s ochtends te nemen, want je wilt de weersinvloeden natuurlijk zoveel mogelijk beperken.”


“Naast de pH, Brix en EC analyseren we 21 andere parameters, waaronder hoofd- en sporenelementen. Via plantsapmetingen zien we of voedingsstoffen daadwerkelijk in planten komen, dit is handig wanneer je gebreken ziet aan de plant en niet precies weet door welk mineraal het gebrek veroorzaakt wordt. Je kunt sturen op nutriënten.”

Toegevoegde waarde voor boeren en tuinders

 “Momenteel experimenteren we sectorbreed met plantsapmetingen”, aldus Gert-Jan. “Ik zie de grootste waarde voor plantsapmetingen in de glastuinbouw, akkerbouw en fruitteelt, met name de cash crops (marktgewassen). Ook voor gras in de melkveehouderij zijn plantsapmetingen relevant. Dankzij de analyses van de plantsapmetingen kunnen we de kwaliteit van de plant op nutriëntniveau verbeteren en dat is goed voor ons allemaal.” 

De voordelen zijn:

 

 • Het verbetert bodemvruchtbaarheid;
 • Je krijgt meer weerbare en vitale planten;
 • We kunnen gerichter bemesten en hebben daardoor minder verliezen;
 • We kijken verder dan alleen de minderalen, we sturen ook op de sporenelementen die elk gewas nodig heeft;
 • We besparen op input, denk aan kunstmest of krachtvoer;
 • We krijgen een gezondere bodem dat beter water opslaat en beter resistent is tegen droogte;
 • Het bevordert (bodem)biodiversiteit.

Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland: experimenteren met plantsapmetingen

In Nederland worden plantsapmetingen nog beperkt toegepast, landen als de Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld veel verder. In Nederland gebeurt het toepassen vooral in kassen, in de VS werken ze ermee op de koude grond. “We experimenteren met plantsapmetingen in het project: ‘Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland’”, zegt Gert-Jan. “Hoewel de onderzoeksresultaten nog niet helemaal bekend zijn, kan ik wel zeggen dat de eerste uitkomsten veelbelovend zijn. Ondernemers zijn vanwege de metingen iets meer tijd kwijt, maar kunnen flink besparen op input. In een project van onze partner René Jochems is bijvoorbeeld bij een pootgoedbedrijf zelfs 70% bespaard op insecticiden en fungiciden”, zegt Gert-Jan trots. “Vanwege minder chemie en meer natuurlijke bemesting zijn bedrijven beter in balans met de omgeving.”