Deze vijf punten veranderen voor werkgevers in 2023

  • Arbeid en werkgeverschap
  • Toekomstgericht ondernemerschap

Met welke zaken moet je in 2023 rekening houden als je met personeel werkt? Welke veranderingen zijn er in 2023 op het gebied van werkgeverschap? De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft de vijf belangrijkste punten voor 2023 op een rij gezet, zodat je goed het nieuwe jaar kunt beginnen.

Team Werkgeverslijn

1. Buitengewone verhoging minimumloon

Met het percentage van 10,15 procent wordt het wettelijk minimum (jeugd)loon (WML) verhoogd op 1 januari 2023. Dat is een forse sprong. Deze flinke verhoging heeft de overheid bepaald om de koopkracht te ondersteunen. In de land- en tuinbouw zijn de gevolgen van deze verhoging groot.

Omdat er in onze sector met name in het seizoenswerk veel op WML-niveau wordt gewerkt merken werkgevers deze stijging van het loon en ook de daarmee samenhangende werkgeverslasten behoorlijk. Bovendien heeft de verhoging ook effecten op de verschillende loongebouwen van de cao's. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft een speciale themapagina gemaakt op haar website over deze stijging.

2. Cao-processen

De cao's in de agrarische sector hebben verschillende looptijden. De cao van de sector Glastuinbouw is met ingang van het nieuwe jaar verlopen en ook de cao Open Teelten eindigt in februari. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn daarom in gesprek.

vollegrondsgroenteteelt-3

Onder andere de hoge inflatiecijfers liggen hierbij op tafel. De komende periode houdt de Werkgeverslijn de ondernemers op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Eind dit jaar loop de cao Productiegerichte Dierhouderij af. Met ingang van 2023 kent deze cao een loonsverhoging van 2,75 procent, maar ook in deze sector zijn de sociale partners in gesprek over de inflatie en de gevolgen hiervan.

3. Geldzorgen bij werknemers

Al maanden hebben we in Nederland te maken met een hoge inflatie. Dat is te voelen in te portemonnee als het gaat om boodschappen en energiekosten. Wist je dat dit ook merkbaar kan zijn op de werkvloer? Een financieel fitte werknemer is namelijk productiever. Maar welke invloed heb je hierop als werkgever?

Maartje Jager van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw vertelt: 'Het is belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken op de werkvloer. Herken signalen bij jouw personeel als iemand kampt met geldzorgen en ga hierover in gesprek. Op onze themapagina werkgeverslijn.nl/geldzorgen vind je verschillende handvatten hiervoor.

Er zijn in Nederland allerlei initiatieven om mensen te helpen grip te krijgen op hun financiële situatie. Maak hier gebruik van en voorkom dat de stress en geldzorgen gaan leiden tot korte lontjes, verzuim, loonbeslag of andere problematiek. Onze tip is om ook in 2023 hier aandacht voor te hebben, als spaarpotjes opraken en energieafrekeningen worden opgemaakt.'

4. Extra verhoging vrije ruimte WKR

Met de werkkostenregeling (WKR) kunnen ondernemers onbelaste vergoedingen geven, zoals reiskostenvergoeding, scholing, maar ook werkkleding of personeelsfeesten. In 2023 wordt de WKR verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent van de eerste 400.000 euro van de loonsom. Deze verruiming betekent dat werkgevers dit jaar meer mogelijkheden hebben tot het geven van onbelaste vergoedingen aan personeel.

Deze vrije ruimte zou je bijvoorbeeld kunnen inzetten voor een eenmalige uitkering aan je werknemers om tegemoet te komen aan de hogere kosten bijvoorbeeld op het gebied van energie. Hier is collectief (nog) niets voor geregeld, maar als werkgever heb je de vrijheid om dit te doen voor je personeel. De verhoging van de vrije ruimte geldt alleen voor 2023, in 2024 gaat de vrije ruimte waarschijnlijk terug naar 1,92 procent.

5. Wetsvoorstellen rondom positie van flexibele arbeidskrachten

Het kabinet verwacht in 2023 met wetsvoorstellen te komen die gevolgen hebben voor de arbeidsovereenkomsten van flexibele werknemers. Deze wetsvoorstellen sluiten aan bij het middellange termijnadvies van de SER.

Maartje Jager: 'Het is nog onzeker wat de precieze inhoud van de wetsvoorstellen gaat zijn. De onderwerpen die onder de loep liggen zijn uitzendovereenkomsten, oproepovereenkomsten en de ketenbepaling. De bedoeling is dat de positie voor flexwerkers zoals uitzendkrachten en oproepkrachten wordt verbeterd.'