Meer informatie over notenteelt en agroforestry

  • Notenteelt en agroforestry
  • Toekomstgericht ondernemerschap
  • Biodiversiteit

Voor agrarische ondernemers die al bezig zijn met agroforestry of notenteelt houden we dit najaar een aantal bijeenkomsten over het goed registreren van bomen. Ook besteden we binnenkort aandacht aan het snoeien van bomen tijdens een fysieke bijeenkomst in Malden.

Meer biodiversiteit op het boerenbedrijf, een betere bodem- en waterkwaliteit en een extra inkomstenbron voor de boer en tuinder, dat komt samen in de (noten)bomenteelt. Sommige agrarische ondernemers zijn al om en werken op hun bedrijf aan agroforestry en of notenteelt. Binnenkort houden we voor die ondernemers een aantal interessante online en fysieke bijeenkomsten. Geef je op via het aanmeldformulier.

Walnoot snoeien

Op Landgoed Grootstal in Malden houden we zaterdag 12 november fysieke bijeenkomst over walnootbomen snoeien en de walnootboorvlieg. LLL hebben de walnotenbomen nodig: Lucht, licht en liefde. Op de eerste 2 aspecten gaan we praktisch in op deze dag, want we gaan snoeien. Neem dus de snoeischaar mee. Maar ook het realiseren van een weerbare boom is van belang, verzorging en beheer. Ook hier hebben we aandacht voor. 

Samenwerking op gebied van afzet noten 

Vanuit het project Gelderse noot willen we belangstellenden uitnodigen op 15 november in Zoelen om met elkaar te praten over kwaliteit van noten en het gezamenlijk werken aan de afzet. Er is in Nederland een groeiende vraag naar noten en de markt eist continuïteit, kwantiteit en geborgde kwaliteit. Die kwaliteit willen we benoemen, nastreven en borgen door samenwerking te realiseren tussen producenten. We willen met elkaar in gesprek over een informeel overkoepelend samenwerkingsverband met regionale samenwerking op gebied van verwerking en afzet.  Aanvang 19.30 uur. 

Bomen registreren

Je hebt noten- fruit- of voeder bomen geplant en houdt bij welk ras het is en waar het staat, van welke leverancier, de plantdatum, etc. of noteert het in een spreadsheet. Maar dan? Verschillende fruitsoorten en rassen, er vallen er enkele uit, er komen nieuwe bij. Waar staat wat ook nog alweer? Hoe oud zijn ze? Welk ras? Welke onderstam? Een aantal bomen doen het goed, andere bomen niet. Wat is de oorzaak? Welke boom geeft mooie en veel vruchten en welke slechte? Allemaal op dat ene papiertje, in de spreadsheet of in  het hoofd? Met BOOM is het mogelijk om alles goed te registreren en een goed overzicht van de bomen op het bedrijf te houden. Meer informatie over dit systeem op twee digitale bijeenkomsten op 17 november en 1 december. 

Notenteelt en bufferstroken 2.0

Deze online bijeenkomst is met name interessant voor beginnende ondernemers op het gebied van bomen- en of notenteelt. We gaan tijdens deze bijeenkomst ook in op bufferstroken 2.0. 

Dit formulier vraagt jou om jouw naam en e-mail adres zodat wij met jou kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met Ton Baltissen via ton.baltissen@cropeye.com (tel: 06 12921072) of Michaela van Leeuwen via mavleeuwen@ltonoord.nl (tel: 06 51259725).