Kunstmestvrije Achterhoek

In dit project proberen we boeren en tuinders in de Achterhoek zoveel mogelijk gebruik te laten maken van een circulaire vorm van bemesting. Om zo de bemestingspraktijk te verduurzamen, zonder negatieve gevolgen voor milieu en landbouwproductie.

Over dit project

Begin 2018 is het project Kunstmestvrije Achterhoek van start gegaan. Dit project loopt tot en met 2021. Het belangrijkste doel van het project is het verduurzamen van de bemestingspraktijk door het gebruik van regionale herwonnen nutriënten. 

Als er circulair gewerkt wordt met regionale nutriënten, dan is er minder transport van kunstmest buiten de regio. Dat levert een positieve bijdrage aan het milieu. Daarnaast draagt het project bij aan een betere benutting van organische stoffen en hergebruik van mineralen uit mest. 

Groene Weide Meststof

Gedurende het project is een duurzame kunstmestvervanger ontwikkeld: Groene Weide Meststof. De werking van de Groene Weide Meststof is in de praktijk onderzocht op demovelden bij tien boeren in de Achterhoek. Een deel van hun percelen is daarbij bemest met een blend van reguliere minerale stikstofmeststoffen en een ander deel met de Groene Weide Meststof, zodat een goede vergelijking te maken is. Het effect van de kunstmestvervanger op de gewasgroei (gras en maïs) en de kwaliteit van de bodem wordt daarnaast ook onderzocht op speciaal daarvoor ingerichte proefvelden.

Kijk op onze projectpagina 'Kunstmestvrije Achterhoek'

Positieve bijdrage aan het milieu

Het project Kunstmestvrije Achterhoek draagt bij aan een betere benutting van organische stoffen en hergebruik van mineralen uit mest. Een circulaire bemestingspraktijk met gebruik van regionale nutriënten, leidt tot minder transport van kunstmest buiten de regio. Dat levert een positieve bijdrage aan het milieu.

veehouder-van-diest-10

Resultaten

Wetenschappelijke toetsing en monitoring door Wageningen University & Research toont aan dat de werking van de Groene Weide Meststof nagenoeg gelijk is aan de werking van kunstmest. Na een start met tien pilotdeelnemers in 2018 is het project in de jaren daarna opgeschaald. Inmiddels maken 65 boeren in de Achterhoek naar volle tevredenheid gebruik van de Groene Weide Meststof.

65 boeren in de Achterhoek maken gebruik van de Groene Weide Meststof

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Blijf op de hoogte van wat er allemaal speelt in onze sector en rond onze organisatie.

Ton Kraakman

Teammanager Programma's en Projecten

Doe mee aan dit project en schrijf je in