Proeftuin Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland

Vruchtbare Kringloop zijn regionale projecten, geïnitieerd door LTO Noord, rondom efficiënte benutting van mineralen, het reduceren van mineralenverliezen, een beter bodembeheer, een goede energiebalans en het vergroten van de biodiversiteit in en om de agrarische sector.

Ook in Zuid-Holland gaan we een dynamisch samenspel realiseren van initiatieven en ideeën rond de ontwikkeling van kringlopen. Door het opzetten van een samenwerkingsverband tussen verschillende agrarische sectoren, kennisinstellingen, overheid en bedrijven in de keten ontstaat er een krachtig project dat aansprekende resultaten kan boeken in het sluiten van kringlopen.

Dit gaan we doen door het oprichten van de proeftuin vruchtbare kringlopen, een nieuw samenwerkingsverband tussen agrariërs, erf betreders, sector specialisten, kennisinstellingen en voedselketen partners.

Binnen dit op te zetten samenwerkingsverband worden in gezamenlijkheid een aantal projectplannen geschreven voor nieuwe projecten ten behoeve van het sluiten van kringlopen, duurzame innovaties en het versterken van de biodiversiteit. Naast intersectorale samenwerking wordt er ook gezocht naar noviteiten op het technologische vlak. Beide zijn vernieuwend ten opzichte van bestaande vruchtbare kringloop projecten.

Binnen het nieuwe samenwerkingsverband zullen een aantal praktijkkringen opgezet worden rond één van de kringloop thema’s. Dit zijn belangrijke thema’s (bodem, nutriënten en biodiversiteit) binnen de kringlopen. Ook hiervoor wordt binnen de praktijkkring een samenwerkingsverband opgezet dat past bij het thema met naast de agrariërs, partners uit de voedselketen ook sector specialisten en specialisten rond het thema. Binnen de praktijkkring wordt een projectplan geschreven voor de innovatieve casus die er al ligt. Dit zijn de zogenaamde “koplopers projecten”.

Tot slot worden de projecten, binnen het op te richten samenwerkingsverband, uitgevoerd als innovatieproject. Dit in samenwerking met de voedselketen van Zuid-Holland.

 

Naar projectwebsite van dit project: Proeftuin Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland

Nieuwsberichten: