1. Proeftuin Veenweiden ontwikkelt samen met 110 melkveehouders uit de West-Nederlandse veenweiden maatregelen om ammoniakemissie en bodemdaling te verminderen en waterkwaliteit te verbeteren.

 2. Boert Bewust

  LTO Noord Fondsen

  Werken aan meer verbinding tussen minstens 500 boeren en tuinders en de samenleving in Oost Nederland.

 3. Noord Nederland Boert Bewust

  LTO Noord Fondsen

  Dit project betreft een doorontwikkeling van de Boert Bewust-aanpak in Noord Nederland.

 4. Colzaco

  LTO Noord Fondsen

  Het vermarkten van koolzaadolie als spijsolie op de Nederlandse markt.

 5. Dit project richt zich op het overdragen van kennis aan agrariƫrs in de Achterhoek op het gebied van natuurinclusieve landbouw en het bieden van begeleiding in de toepassing van deze kennis op hun agrarische bedrijf.

 6. FABulous Farmers is een EU-project voor landbouwers met als doel gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen en zo minder afhankelijk te worden van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

 7. Vervolg Startersboerderij

  LTO Noord Fondsen

  Dit project betreft een ontwikkelbudget dat wordt gebruikt voor het schrijven van een goed onderbouwd projectplan voor vervolg Startersboerderij.

 8. De Lelystadse boer

  LTO Noord Fondsen

  De Stichting Club Direct Omwonenden Lelystad Airport heeft zich jaren beziggehouden met alle planvormingsprocessen rondom de ontwikkeling van het vliegveld te Lelystad, met name ten aanzien van de negatieve effecten op leefomgeving en op de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de nabijheid van ...