Ventilatoren besparen energie

Akkerbouwer Roelof Sloots deed mee aan de pilot ‘Energiebesparing’ van LTO Noord. De pilot, bestaande uit onder andere een bedrijfsbezoek en een advies, heeft de ondernemer nieuwe inzichten gegeven. Daarnaast investeerde Sloots in energiebesparende ventilatoren en led-verlichting.

Temidden van de bloeiende aardappelvelden in het Groningse Eenrum staat het akkerbouwbedrijf van Roelof Sloots (54), zijn twee zoons Robert en Henk en dochter Merian. Sloots verhuisde in 2001 samen met zijn gezin van Drenthe naar Groningen. Hier richt de familie zich op het verder ontwikkelen van het bedrijf, met als belangrijke tak de veredeling van zetmeelaardappelrassen.

Het bedrijf in Drenthe heeft de familie aangehouden en wordt gerund door een bedrijfsleider. Daarnaast investeerden de ondernemers in een derde locatie, vlakbij het bedrijf in Eenrum waar zoon Robert inmiddels woont. Door deze investeringen beschikken de ondernemers over 330 hectare grond waar ze pootaardappelen, suikerbieten, wintertarwe en zomergerst op telen.

Koelmachines
Onlangs deden ze mee aan de pilot ‘Energiebesparing’, een initiatief van LTO Noord, RVO en enkele omgevingsdiensten. ‘In Nieuwe Oogst lazen wij dat akkerbouwers uit Groningen met een verbruik van meer dan 25.000 kuub gas of 50.000 kilowattuur zich konden aanmelden voor deze pilot’, vertelt Sloots. ‘Wij zijn altijd al bezig met energiebesparing. Op jaarbasis verbruiken wij 65.000 kilowattuu, met name door de koelmachines, de ventilatoren en het licht in de aardappelbewaarloodsen. Wij hebben onszelf als doel gesteld 15.000 kilowattuur te gaan besparen. Daarom was deelname aan deze pilot voor ons ook interessant.’

De inmiddels afgeronde pilot bestond uit een bedrijfsbezoek door een adviseur van DLV Advies namens LTO Noord, een adviesrapport en een afsluitende telefonische consultatie. ‘De adviseur bekeek op onze locaties in Groningen waar wij energie kunnen besparen en welke investeringsmogelijkheden er zijn. En hij gaf tips mee voor het afstellen van de bestaande apparatuur.’ Het advies heeft ertoe geleid dat Sloots investeerde in energiebesparende ventilatoren en led-lampen in de bewaarloodsen. ‘De verwachte besparing hiervan is zo’n 7.000 kilowattuur. Willen we onze doelstelling halen, dan moeten we nog meer investeren in nieuwe ventilatoren’, zegt Sloots.

Onderhoud
De pilot heeft ook nieuwe inzichten gegeven. ‘Wanneer onze koelmachines aan onderhoud toe zijn, kunnen we beter investeren in nieuwe koelmachines of kijken naar een andere manier van aardappelbewaring, zoals talent- en ethyleenbewaring. Doordat een van de condensoren op het dak staat, moeten we bij asbestsanering de leiding van de koelmachine losmaken.’

Volgens Sloots mag het systeem wegens de wet- en regelgeving niet opnieuw gevuld worden met het oude koelmiddel. ‘Uit de pilot blijkt dat vullen met een nieuw middel financieel gezien niet interessant is.’

Andere blik
De akkerbouwer vindt het een goede zaak dat LTO Noord zich inzet voor dit thema. ‘LTO Noord is voor en door de boeren en moet mijns inziens bedrijfsontwikkelingen blijven stimuleren. Het is goed dat LTO Noord samenwerkt met verschillende partijen, zoals handhavers in de milieuwetgeving. Mogelijk gaan zij met een andere blik naar onze sector kijken en bedenken ze op basis daarvan
regels die hout snijden.’

Bron: Nieuwe Oogst