Regio Deal Zwolle

We brengen het gezamenlijk belang van agrariërs en stakeholders in kaart rondom diverse thema’s en we werken oplossingsrichtingen uit om tot duurzame verdienmodellen te komen.

Over dit project

In het project gaan we samen met agrarisch ondernemers in het Overijsselse Vechtdal aan de slag met de uitdagingen op het gebied van klimaat & milieu, energie, natuur en water. We verkennen op welke wijze agrarisch ondernemers beloond kunnen worden vanuit het gezamenlijk belang van betrokken partijen. We zoeken naar het gemeenschappelijk belang van agrarisch ondernemers en partners zoals waterschappen, gemeenten, milieu- en natuurorganisaties, kennisinstituten en/of het bedrijfsleven.

Voor agrarisch ondernemers in het Vechtdal staan de volgende vragen centraal:
‘Welke mogelijkheden zijn er om in de toekomst een economisch gezond duurzaam agrarisch bedrijf te runnen met het oog op de thema’s water, natuur, klimaat & milieu en energie? Aan welke inhoudelijke bedrijfsknoppen kun je als agrariër draaien en wat staat daar (financieel) tegenover?’  

De antwoorden op deze vragen worden verkregen door regionale versnellingskamers te organiseren, waar we met partners samenwerken aan innovatieve bijdragen aan klimaatoplossingen. Er worden zowel Farmer-2-Farmer meetings georganiseerd als diverse inspiratieavonden en excursies om boeren mee te nemen in de oplossingsrichtingen gerelateerd aan de hiervoor genoemde 4 thema’s. Een ander belangrijk onderdeel van het project is het inzetten van pilots waar boerenbedrijven in de praktijk verkennen wat er nodig is en gevraagd wordt van de verschillende stakeholders in de regio en van ketenpartners, om de aanpassingen succesvol in te bedden in de bedrijfsinrichting.

Deelnemers gezocht

Het regiodealproject zoekt daarom deelnemers! Wil jij graag ontdekken welke kansen er zijn door de samenwerking aan te gaan? Meld je dan aan via deze link!

Dit project is mogelijk gemaakt door een rijksbijdrage van de Regiodeal Zwolle en LTO Noord Fondsen

Waterkaravaan Vechtdal

Op 11 oktober organiseerden we in het Vechtdal een rondleiding op twee locaties waar agrarische ondernemers maatregelen treffen op het gebied van waterbeheersing.

 

Toolbox

Aan welke inhoudelijke knoppen kun jij als ondernemer draaien? Het antwoord vind je in deze toolbox.

Deelnemers

Samen met andere deelnemers onderzoek jij welke behoeften de stakeholders hebben en hoe jij hier als agrarisch ondernemer op in kunt spelen. Per bedrijf zal er een intakegesprek plaatsvinden.

Sector

De uitkomsten van dit project vormen inspiratie voor agrarisch ondernemers met vergelijkbare vraagstukken.

Samenleving

De nauwe samenwerking tussen agrarisch ondernemers en stakeholders draagt bij aan een vitaal Vechtdal.

ameland-kievit-02

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wouter Veefkind

Programmamanager en Projectleider Klimaat en Energie
Unknown

Doe mee aan dit project en schrijf je in!