Strenge Brusselse AM-regels onhaalbaar voor Nederlandse aardappelketen

  • Akkerbouw en vollegrondsgroenten

De Europese Commissie wil de huidige bestrijdingsrichtlijn voor aardappelmoeheid (AM) per 1 januari 2022 aanpassen.

akkerbouwer-111

De commissie wil in een nieuwe verordening uitgaan van uitroeiing van deze twee aaltjes. De huidige bestrijdingsrichtlijn gaat uit van controle. De Nederlandse aardappelketen vindt deze nieuwe aanpak onhaalbaar. 

De keten wordt in haar mening ondersteund door onder andere European Food Safety Agency (EFSA) die aangeeft dat uitroeiing onmogelijk is. Daarnaast heeft de nieuwe verordening een groot en onnodig negatief effect op de aardappelketen. De huidige beleidsuitwerking van NVWA voorkomt verspreiding en beperkt besmettingen, terwijl de aardappelproductie kwalitatief en kwantitatief goed kan verlopen. De nieuwe aanpak leidt tot een vermindering van het Nederlandse areaal dat beschikbaar is voor de teelt van pootgoed, consumptie- en zetmeelaardappelen. De partijen in de aardappelketen hebben over de beoogde wijzingen een gezamenlijke brief aan minister Schouten van LNV gestuurd, met de oproep om niet in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.

Voorzitter van de werkgroep pootaardappelen Peter Berghuis gaat in zijn vlog in op deze ontwikkelingen.

Kijk terug! Webinar 7e APN van 6 oktober

Heeft u het webinar van de vakgroep over het 7e APN op 6 oktober gemist of wilt u het nog een keer terugkijken? 

Kijk hieronder de webinar terug:

Bron:

LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroenten