Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel

Het doel van dit project is het stimuleren van boeren en tuinders in Overijssel bij het zoeken naar vergroeningsmaatregelen om zo een gevarieerd landschap en meer biodiversiteit te creëren gekoppeld aan een gunstig bedrijfseconomisch perspectief.

Over dit project

Natuurinclusief boeren wint aan terrein. Ook in Overijssel zien we steeds meer boeren en tuinders die de productie van gezond en veilig voedsel combineren met een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Daarbij wordt duidelijk dat natuurinclusief ‘vele smaken’ kent en dat boeren kiezen wat het best bij hun bedrijf past. Ons uitgangspunt is altijd dat het op basis van vrijwilligheid is, dat het bij jou, je bedrijf en omgeving moet passen en dat je er een goede boterham mee kunt verdienen. Boeren en tuinders realiseren bijvoorbeeld prachtig bloeiende akkerranden, een kruidenrijk grasland of verfraaien het landschap met houtwallen en knotwilgen. Anderen kiezen voor organisch bemesten of voor een gesloten grondstoffenkringloop. 

Een vitaal platteland in het belang van ons allemaal

Ons project LivingLabNatuurinclusieve Landbouw Overijssel stimuleert deze ontwikkeling. En dat doen we door samen met boeren en andere partners te zoeken naar interessante vergroeningsmaatregelen. We pionieren, delen kennis en ervaring, verbinden projecten en partijen met elkaar en zoeken naar oplossingen voor knelpunten.  Als deelnemer aan dit project krijg je:

  • Goed overzicht en kennis van het netwerk van koplopers, peloton/volgers, partijen en initiatieven.
  • Een groter bewustzijn van de agrarische bijdrage aan biodiversiteitsherstel 
  • Een toolbox met voorbeelden van verdienmodellen en mogelijke aanvullingen. 
  • Je wordt vooruit geholpen met minimaal 20 van je vragen. 
  • Minimaal  5 excursies / workshops, cursussen 
  • Een toolbox is gevuld met minimaal 5 praktische tools
  • Minimaal 5 adviesvragen behandeld en geadresseerd

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectadviseur Jeroen van de Kamp via jvdkamp@ltonoord.nl 

Resultaten

Het LivingLab is het eerste project dat is voortgekomen uit de brede maatschappelijke coalitie ‘Rijp en Groen’. In 2019 presenteerden zij in het pamflet Rijp en Groen een toekomstbeeld waarin de productie van voedsel en de zorg voor landschap, biodiversiteit en vruchtbare bodems hand in hand gaan.

Pamflet Rijp en Groen

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wil jij aan de slag met natuurinclusieve landbouw, maar weet je niet goed wat bij jou past? Wij helpen je graag verder!