(Ex-)gedetineerden: een vergeten doelgroep als werknemers op je agrarische bedrijf?

  • Arbeid en werkgeverschap
  • Toekomstgericht ondernemerschap

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn (ex-)gedetineerden misschien niet de eerste doelgroep waar je aan denkt om aan arbeidskracht te komen. Maar het programma ‘In-Made’ – waarin 8.000 gedetineerden productiewerk uitvoeren in de gevangenis – kan een interessante optie zijn voor agrarische werkgevers. Dit artikel legt uit hoe je met deze gemotiveerde doelgroep aan de slag kunt.

In het kader van krapte op de arbeidsmarkt is gekeken naar de (on)mogelijkheden van het aanboren van nieuwe doelgroepen op je agrarische bedrijf. Hiervoor is een kennisbijeenkomst georganiseerd door het werkgeversservicepunt regio Arnhem (hierna: WSP) in samenwerking met het Ministerie van Justitie en de Gemeente Arnhem. Hierbij zijn twee mogelijkheden toegelicht: het laten uitvoeren van werk door gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting (hierna: PI) en het werken met (ex-)gedetineerden op je bedrijf. Deze opties blijken mooie kansen te bieden voor de agrarische sector, niet alleen in Arnhem, maar ook elders in het land.

Kansen voor de agrarische sector in de gevangenis: behoefte aan vakopleidingen

Gedetineerden zijn een hele bijzondere doelgroep voor arbeid waarbij men “hunkert naar perspectief”, aldus Piet Reutelingsperger – Hoofd Arbeid PI Arnhem. Vaak zijn het erg gemotiveerde mensen die veel te verliezen hebben als het werktraject niet goed verloopt. Ze willen vooruit en bewijzen dat ze wat waard zijn.

De PI staat open voor initiatieven en komt graag in gesprek met ondernemers die werk uit willen besteden. Ook werken zij met werkgevers die gedetineerden in de PI opleiden, zodat zij direct bij hen aan de slag kunnen zodra zij uit de gevangenis komen.

Kansen voor de agrarische sector buiten de gevangenis: altijd eerlijk over je verleden

Hoewel er risico’s zijn om te werken met ex-gedetineerden op je bedrijf, worden die risico’s verkleind door de zorgvuldige selectie en begeleiding. Meerdere gesprekken zorgen ervoor dat de juiste kandidaat bij jou kan beginnen, rekening houdend met de werkzaamheden (benodigde kwalificaties) en de benodigde sociale vaardigheden. Tip voor jou als werkgever: informeer of de gedetineerde een profiel heeft gemaakt of dat er een certificaat of getuigschrift is vanuit de PI over goed gedrag en wat de persoon motiveert.

Het plaatsingstraject duurt minstens acht weken, tenzij er al contact is geweest met een werkgever terwijl de gedetineerde nog in de gevangenis zat. Nazorg-coaches houden toezicht en contact. Ook kan een jobcoach worden ingezet via het UWV of de gemeente. Gaat het toch fout, dan kan je als werkgever ook altijd op hen terugvallen.

Meer weten?

De twee boomkwekers die bij de oriëntatiebijeenkomst aanwezig waren, plannen een vervolggesprek met PI Arnhem om samenwerking en een mogelijke pilot verder te onderzoeken. Heb je zelf interesse, wil je in contact komen met (niet-agrarische)ondernemers die al ervaring hebben of wil je een keer met de PI in contact komen over arbeid, scholing of werkplekken voor ex-gedetineerden? Stuur dan een bericht naar info@werkgeverslijn.nl. Kijk ook eens op www.in-made.nl.

Bron foto: www.in-made.nl