Onderzoek biedt nieuwe inzichten om werknemers aan te trekken

  • Arbeid en werkgeverschap
  • Toekomstgericht ondernemerschap

28% van de Nederlandse werkenden staat open voor een carrière in de land- en tuinbouw. Het afwisselende werk, werk in verbinding met de natuur en de maatschappelijke betekenis van het werk zijn de belangrijkste redenen waarom deze mensen de land- en tuinbouw zien zitten als werkgever. Dit blijkt uit onderzoek onder 1268 werkende Nederlanders dat LTO Noord liet uitvoeren.

glastuinbouw-34

Opvallend is dat het grootste deel van de respondenten totaal geen beeld heeft bij werken in de land- en tuinbouw maar wel een positieve grondhouding heeft. Een ander duidelijke uitkomst is dat een groot deel van de respondenten slechte arbeidsvoorwaarden verwacht in deze sector. Alle resultaten van het onderzoek Werken in de land- en tuinbouw zijn na te lezen in deze onderzoekssamenvatting. Voor werkgevers biedt het onderzoek de volgende concrete inzichten waar ze nu al hun voordeel mee kunnen doen.

1. Wees helder over arbeidsvoorwaarden

Mensen verwachten dat ze als werknemer in de land- en tuinbouw slecht gaan verdienen. Werkgevers kunnen concreet een salarisindicatie in de vacature-omschrijving benoemen om kandidaten te verrassen.

2. Geef een duidelijk beeld van de functie

De meerderheid van de Nederlandse beroepsbevolking heeft geen duidelijk beeld van de land- en tuinbouw. Werkgevers kunnen de vacature of hun website gebruiken om een duidelijk beeld te geven van hun bedrijf en de werkzaamheden, bijvoorbeeld door gebruik van foto’s, video’s en een omschrijving van een werkdag.

3. Speel in op verbinding met de natuur

Veel werkenden geven aan dat ze buiten werken en werken in verbinding met de natuur en/of dieren een aantrekkelijke kant vinden van de land- en tuinbouw. Werkgevers kunnen dit benoemen als positieve kant van het werk in vacatureteksten als de werkzaamheden vooral buiten plaatsvinden.

4. Speel in op werk met maatschappelijke betekenis

Vooral mensen met hoger opleidingsniveau geven aan dat werken in de land- en tuinbouw hen aanspreekt omdat het werk maatschappelijke waarde heeft. Hier kunnen werkgevers gebruik van maken in vacatureteksten voor kaderfuncties zoals HR, administratie, sales en leidinggevende functies.

5. Geef een duidelijk beeld van de werk-privébalans

Werkzoekenden verwachten dat werknemers in de land- en tuinbouw lange dagen maken en geen goede werk-privébalans hebben. Werkgevers kunnen in hun vacatures een duidelijk beeld geven van de werktijden en benoemen als de vacature ook uit te voeren is voor parttimers, scholieren of bijvoorbeeld juist onder schooltijd.

Over het project Werken in de land- en tuinbouw

Het project Werken in de land- en tuinbouw wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt en uitgevoerd door LTO Noord, in samenwerking met ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, NFO, POV en KAVB. Het onderzoek werd uitgevoerd door Sparkey | Motivaction onder Nederlanders van 18-67 jaar die werken of open staan om te werken. Doel van het project is om een gezamenlijk arbeidsmarktplatform voor alle primaire agrarische sectoren te bouwen. Meer weten? Neem contact op met projectleider Mirthe Post, mpost@ltonoord.nl.