Aanmelden duurzame verdienmodellen

Je kunt niet groen doen als je rood start. In 2021 zijn we gestart met het project ‘Duurzame Verdienmodellen’. Met dit project willen we bestaande kennis over verdienmodellen verspreiden, agrarische ondernemers helpen om verdienmodellen op hun bedrijf te implementeren en obstakels wegnemen die hen hierin belemmeren. Bovendien willen we de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen stimuleren.

zuid-holland-06

Je kunt niet groen doen als je rood start. In 2021 zijn we gestart met het project ‘Duurzame Verdienmodellen’. Met dit project willen we bestaande kennis over verdienmodellen verspreiden, agrarische ondernemers helpen om verdienmodellen op hun bedrijf te implementeren en obstakels wegnemen die hen hierin belemmeren. Bovendien willen we de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen stimuleren.

 

In het voorbereidingsproject worden een drietal pijlers onder het toekomstige verdienmodel onderzocht. Uiteindelijk komt alles samen in de kansenkaart verdienmodellen duurzame landbouw met natuur. Hierin worden de kansen en bedreigingen duidelijk en hebben zowel boeren als MKB en (semi)-overheden in beeld wat de diverse mogelijkheden zijn om met duurzame landbouw met natuur aan de slag te gaan of samenwerkingen te vinden. 

Meld je hier aan als je interesse hebt of wilt deelnemen aan een van de activiteiten (voor agrarische ondernemers en MKB), of als je op de hoogte gehouden wilt worden van dit project.  

"Uw gegevens worden verzameld bij Natuur en Milieu Utrecht en zullen alleen worden gebruikt ten behoeve van dit project en een eventueel vervolgproject, om u op de hoogte te houden of om contact met u op te nemen indien u hebt aangegeven aan een van de activiteiten te willen deelnemen. Uw gegevens zullen alleen gedeeld worden met partners en uitvoerders van dit project indien dit nodig is voor een goede uitvoering. Indien u vragen hierover heeft of bezwaar wilt maken tegen een bepaalde verwerking, kunt u dat kenbaar maken op dlmn@nmu.nl

 

U heeft de volgende rechten:

   het recht op informatie over de verwerkingen;

   het recht op inzage in uw gegevens;

   het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;

   het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;

   het recht op beperking van de gegevensverwerking;

   het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;

   het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);

   het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming

   het recht om een klacht in te dienen over uw verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

Aanmeldformulier duurzame verdienmodellen