Online oriëntatiebijeenkomst voor agroforestry en notenteelt in de provincie Utrecht

 • Utrecht
 • Toekomstgericht ondernemerschap
 • Duurzame landbouw met natuur
 • Notenteelt en agroforestry
Datum
Tijden

Op woensdagavond 15 december vanaf 20:00 uur organiseren wij samen met Natuur en Milieu Utrecht, Provincie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en LaMi een online bijeenkomst: 'Agroforestry en notenteelt in de provincie Utrecht'. Aanmelden kan via het onderstaande formulier. Deelname is gratis.

 • Michaela van Leeuwen (LTO Noord) geeft een uitgebreide introductie over agroforestry en notenteelt.
 • Kirsten en Sjoerd (LTO Noord) lichten kort toe hoe een duurzaam bedrijfsplan je kan helpen met de integratie van agroforestry en notenteelt in je bedrijfsvoering.
 • Jos Geenen (Provincie Utrecht) vertelt over het beleid van de provincie Utrecht.
 • Max Zevenbergen (NMU) vertelt over het Netwerk Agroforestry en Voedselbossen dat in 2019 is opgezet en vertelt over de activiteiten van Natuur en Milieu Utrecht mbt agroforestry. Ook vertelt hij kort over de plannen van NMU voor de komende jaren.

Denk bij het beleid van de provincie aan:

 • Ontheffingen herplantplicht zodat agroforestry systemen niet als bos worden gezien en grond agrarisch blijft en zijn waarde behoud;
 • Subsidieregeling voor plantmateriaal;
 • Stimulering onderzoek en kennisoverdracht (vanaf 2023);
 • ANLB pakketten voor agroforestry;
 • Agroforestry in pilots Groene Contour;
 • Agroforestry als invulling Kleine Landschapselementen (KLE);
 • Faciliteren van gemeenten met vergunningen.
 De bijeenkomst is onderdeel van het project 'Duurzame landbouw met natuur'.