Loonwerker Marcel deelt welke bemestingsmethode de beste mais oplevert

 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
 • Water en bodem in balans
 • Noardwest Fryslan
 • Noardeast Fryslan
 • Regio Noord
 • Friesland
 • LTO Noord Innovatiefonds

Voor de zomer zaaide en bemestte Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking meerdere maisstroken met verschillende technieken in wisselende doseringen van drijfmest en bijbemesting. Nu kunnen we zien hoe de mais erbij staat en de resultaten bespreken.

Ook zo benieuwd? Kom naar de bijeenkomst op 5 oktober in Elsloo. 

Welke methode en mestdosering levert de hoogste maisopbrengst en -kwaliteit op? En wat doet dit met de bodem? Loonwerker en LTO-lid Marcel Betten van De Samenwerking weet wel wat hij zou kiezen. Op donderdag 5 oktober deelt hij in Elsloo (Friesland) zijn ervaringen en kijk op het maisexperiment Mais met minder mest. Deze bijeenkomst is ook interessant voor boeren en loonwerkers die hun GBM-licentie willen verlengen: je verdient punten met het bijwonen van de demo. Meld je direct aan

Meer dan alleen mest

Tijdens de demobijeenkomst gaat het niet alleen over maisopbrengst en mestdosering, maar komen ook andere thema’s aan bod.
En interessant: boeren en loonwerkers die hun GBM-licentie willen verlengen, verdienen punten met het bijwonen van de demo. 

Demo-onderdelen

 1. Bemesting: welke bemestingsmethode en toepassingstechniek levert de beste gewasopbrengst op?
 2. Bodem en gewas: effect van toepassingstechniek op bodemprofiel en wortelgroei, uitleg OneSoil.
 3. Groenbemester en onderzaai: welke groenbemesters zijn geschikt en hoe ondersteunen zij bodem, gewas en/of stikstofbinding?
 4. Spuittechieken: uitdagingen bij maisteelt in onkruid- en schimmelbestrijding en effecten van toevoegmiddelen.
 5. Demo maisrassen: uitleg en bekijken van verschillende maisrassen
 6. Demo woeltechniek: waar zit een storende laag in het bodemprofiel en hoe kunnen we die oplossen? Demo woeltechniek met diepe en ondieper(re) bewerking.

Belangrijke informatie voor aanmelding

 • Datum: 5 oktober 2023 
 • Tijd: Keuze uit ronde 1 (9.30 - 12.00) of ronde 2 (13.30 - 16.00)
 • Locatie: Kloosterweg 9, 8424 SH, Elsloo (Friesland) 
 • Aanmelden met GMB-licentieverlenging: bij Aeres
 • Gratis aanmelding (zonder licentiepunten): via DAW netwerk demobedrijven

Initiatiefnemers

Deze demodag is een initiatief van Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking als een van de deelnemende demobedrijven aan het netwerk DAW demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het programma Bemest op z’n Best en NUTRI-CHECK NET. De demo wordt mede mogelijk gemaakt door (een financiële bijdrage vanuit) het LTO Noord Innovatiefonds.