|||

Klimaat en Energie West Nederland

De agrarische sector is succesvol in het zelf opwekken van duurzame energie. Ruim 80% van het energieverbruik van de sector wordt op eigen erf opgewekt. Dit gebeurt voornamelijk door gebruik van zonne- en windenergie. In mindere mate wordt gebruik gemaakt van biomassa en innovatieve vormen van energie waaronder waterstof en gasopwekking. Naast productie van duurzame energie wordt op grootschalig niveau gewerkt aan energiebesparing en vormen van opslag. 

LTO Noord regio West werkt binnen het programma Klimaat en Energie West-Nederland aan grootschalige opwek van duurzame energie en besparing. Inzetten op grootschalige productie van duurzame energie levert technische knelpunten op waaronder benodigde en beschikbare netcapaciteit. Eén van de belangrijkste randvoorwaarden is dat voldoende maatschappelijk draagvlak aanwezig is om het agrarisch gebied te benutten voor energieproductie. 

Het onderwerp Klimaat en Energie is en blijft een speerpunt in de visie van LTO Noord regio West en één van de punten waar in West-Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) meer op ingezet wordt.

Lees verder

Erwin Haveman

Erwin Haveman

Projectadviseur

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.