Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden (BIMAG)

Ons doel van dit project is dat boeren en tuinders binnen een monitoringsprogramma zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren.

Over dit project

Het aantal insecten lijkt de laatste jaren enorm te zijn afgenomen, maar vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. De weilanden en boerenerven worden hierbij vaak vergeten. 

Wij hebben samen met BoerenNatuur en De Vlinderstichting daarom het meetnet ‘BIMAG’ opgezet, waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren.

Klik hier voor de brochure van Boeren tellen vlinders (BIMAG 2020) met meer informatie en interviews met deelnemers.

Veel waarnemingen op het boerenerf

De cijfers laten zien dat agrariërs zelf, of in samenwerking met vrijwilligers, veel soorten vlinders waarnemen op het boerenerf. Door de tellingen krijgen we inzicht in de biodiversiteit op het bedrijf en hoe boeren en tuinders daarop kunnen anticiperen.

Meer biodiversiteit is goed voor ons allemaal

Ons project het Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden, afgekort: BIMAG is een unieke samenwerking tussen LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting.

Waarde voor jou als boer, burger en voor de wetenschap

De sleutel van het succes van de BIMAG-pilot is dat deelnemende boeren gedurfd hebben buiten de gebaande paden te treden zonder het gemeenschappelijke projectdoel uit het oog te verliezen: samen dag- en nachtvlinders monitoren om zo bruikbare gegevens te verzamelen die zowel waardevol zijn voor de boer als de wetenschap.

Resultaten

Dat nachtvlinders zo belangrijk zijn voor bestuiving, was nog niet bekend. Onlangs is wetenschappelijk bewezen dat 40 procent van de nachtvlinders voor bestuiving zorgt. Dit blijkt nu ook in de praktijk: veel nachtvlinders zijn aanwezig in kruidenrijke graslandranden, bloemrijke akkerranden en bloeiende akkerbouwgewassen. 

Klik op de afbeelding om de poster te vergroten.Spreiding van BIMAG-deelnemers

115 boeren tellen mee
40.334 nachtvlinders geteld
57% van de 850 soorten nachtvlinders in Nederland zijn waargenomen op boerenerven
13.000 dagvlinders geteld
32 van de 55 soorten dagvlinders in Nederland zijn waargenomen op boerenerven

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Ben je geïnteresseerd in insectenmonitoring of wil je meer informatie over het project BIMAG?